Aktuálně

Mnohonárodní bojové uskupení na Slovensku získalo statut NATO Combat Ready

Publikováno: 2.10.2023 Autor: spitzerovar

Od 26. září do 28. září 2023 byl Mnohonárodní prapor, jenž spadá pod velení Mnohonárodního úkolového uskupení Slovensko, prověřen při certifikačním cvičení Strong Cohesion 2023 v Centru výcviku Lešť. Cvičení se zúčastnily jednotky z České republiky, Německa, Slovenska a Slovinska, které Mnohonárodní prapor tvoří. Cvičení proběhlo pod velením slovenské 2. mechanizované brigády.

Certifikace spuštěna, Mnohonárodní prapor prochází hodnocením bojové připravenosti

Publikováno: 28.9.2023 Autor: spitzerovar

Nástupem Mnohonárodního praporu v Centru výcviku Lešť bylo zahájeno certifikační cvičení Strong Cohesion 2023 na Slovensku. Na tyto chvíle se jednotky připravovaly tři měsíce, a nyní přišel čas, který prověří vše od štábu až do úrovně jednotlivce.

Certifikační cvičení Strong Cohesion 2023 se blíží, intenzita výcviku se stupňuje

Publikováno: 11.9.2023 Autor: spitzerovar

Mnohonárodní bojové uskupení, které v závěru července zahájilo společné cvičení, při kterém v úvodu prověřilo úroveň roty, a vygradovalo v srpnu v prověření ve sladěnosti praporu. Do samotného certifikačního cvičení již zbývá jen několik málo dní.

Loučení s velitelem 71. mechanizovaného praporu

Publikováno: 27.7.2023 Autor: spitzerovar

Slavnostní nástup u 71. mechanizovaného praporu ve čtvrtek 20. července 2023 byl významnou událostí. Vojáci si vyslechli personální rozkaz týkající se změny obsazení postu velitele útvaru. Tím se k 1. srpnu 2023 stává podplukovník Radek Šoman.

Den ozbrojených sil

Publikováno: 3.7.2023 Autor: spitzerovar

Den ozbrojených sil České republiky si v úterý 27. června 2023 připomněli příslušníci 7. mechanizované brigády. Na odpoledním nástupu zastupující velitel brigády plukovník Milan Zvirinský připomněl historický význam dějinného odkazu legionářů, jejichž zásluhou došlo k uznání československého vojska ještě před vznikem samostatné republiky.

Změna na funkci velitele 73. tankového praporu

Publikováno: 3.7.2023 Autor: spitzerovar

Od 1. července 2022 do 31. června 2023 byl velitelem 73. tankového praporu podplukovník Václav Hřebec.

Slovenský ministr navštívil Mnohonárodní bojové úkolové uskupení

Publikováno: 3.7.2023 Autor: spitzerovar

V dopoledních hodinách 26. června navštívil ministr obrany Slovenské republiky Martin Sklenár jednotky Mnohonárodního bojového úkolového uskupení v Lešti, které se za tímto účelem shromáždilo v prostoru Vidov Vrch včetně veškeré bojové techniky.

Admirál Bauer navštívil Mnohonárodní bojové úkolové uskupení v Lešti

Publikováno: 3.7.2023 Autor: spitzerovar

Na pozvání náčelníka Generálního štábu Ozbrojených sil Slovenské republiky, generála Daniela Zmeka, přijel na dvoudenní návštěvu Slovenska předseda Vojenského výboru NATO admirál Rob Bauer.

Bahna 2023

Publikováno: 3.7.2023 Autor: spitzerovar

33. ročník Dne pozemního vojska se zapojilo nespočet kusů techniky a vojenských profesionálů a letos se nesla v duchu modernizace, kde 7. mechanizovaná brigáda představila bojový tank Leopard 2A4. Tak jako předešlá léta se této akce opět zúčastnili nejvyšší představitelé resortu obrany a Armády ČR v čele s ministryní obranya náčelníkem Generálního štábu AČR.

Plavby 2023

Publikováno: 3.7.2023 Autor: spitzerovar

Červen bylo ve vodní nádrži vojenského cvičiště Myslejovice na Vyškovsku rušno. Naši vojáci ze všech útvarů 7. mechanizované brigády trénovali se svou těžkou technikou plavbu a jízdu pod vodou. Do hloubky pěti metrů pod hladinu se nořily tanky T-72 M4CZ, bojová vozidla pěchoty BVP-2.

Nastal čas rotace, zahájili jsme plnění operačního úkolu

Publikováno: 16.6.2023 Autor: spitzerovar

Od loňského roku působí v prostoru Lešť na Slovensku na základě rozhodnutí NATO Mnohonárodní bojové uskupení, jehož smyslem je snaha posílit východní křídlo Severoatlantické aliance kvůli vojenské operaci Ruské federace na území Ukrajiny.

Píseň padlých, pocta těm, kteří zemřeli ve službě…

Publikováno: 9.6.2023 Autor: spitzerovar

Vyjádření úcty vojákům, jejichž život vyhasl ve vojenském stejnokroji, má několik podob. Je jím povýšení do vyšší hodnosti, udělení vyznamenání nebo propůjčení jména padlého vojenské jednotce, ale existuje i jiná forma.

Nahoru