Aktivní záloha 7.mb

Co je aktivní záloha?

Žádná profesionální armáda na světě se v době neobejde bez záloh. Stejně tomu je i u Armády České republiky (AČR). Aktivní záloha (AZ) je jedna z forem dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti v době míru. Aktivní záloha se využívá především pro doplňování ozbrojených sil za stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo při vzniku nevojenských krizových situací. Oficiálně aktivní záloha vznikla na základě potřeb Armády České republiky a zájmu vojáků v záloze o zařazení do jejích jednotek k 1. lednu 2004.

Příslušník AZ 72. mechanizovaného praporu během cvičení.

Struktura AZ 7. mechanizované brigády

Od roku 2017 disponuje 7.mb pro potřeby AČR jednotkami AZ u všech svých podřízených praporů. V Hranicích se kromě velitelství 7.mb nachází mechanizovaná rota AZ 71. mpr, v Přáslavicích jsou dislokovány jednotky mechanizované roty AZ 72. mpr a tankové roty AZ 73. tpr. V Bučovicích vznikla z lehké motorizované roty AZ mechanizovaná rota AZ 74. mpr.

svetnicka.jpg

Co je úkolem AZ velitelství 7.mb?

Od  1. 7. 2016 byla v rámci struktury AZ vytvořena systemizovaná místa na velitelství 7. mechanizované brigády. Příslušníci AZ velitelství 7. mb nejsou pravou bojovou jednotkou, jako například mechanizované jednotky, ale je jednotkou bojového zajištění. Jednotka má plnit plánovací, řídící, zásobovací a komunikační úkoly k podpoře velitelství 7. mb., popřípadě se podílí se na výstavbě a chodu míst velení.

az72_bevka.jpg