Publikace

obal-e1469016429526-740x860.jpg

Při příležitosti 20. výročí vzniku 7. mechanizované brigády byla na podzim roku 2014 vydána kniha autorů Eduarda Stehlíka a Martina Vaňourka “Moravská brigáda”, která podrobně slovem i obrazem mapuje život 7. mechanizované brigády “Dukelské” od října 1994. “Heslem 7. mechanizované brigády je latinské přísloví “Facta sunt potentiora verbis – Činy jsou mocnější než slova”. Asi jen těžko bychom hledali motto, jež Sedmičku charakterizuje lépe. Je bojovou jednotkou, která méně mluví a více koná. Nechlubí se svými úspěchy, třeba že by mohla. Místo toho tvrdě pracuje,” uvádí se v doslovu knihy. Publikace volně navazuje na knižní projekty DUM SPIRO SPERO a URNA, čímž se 7.mechanizovaná brigáda stává třetí knihou této úspěšné edice. Kniha vyšla za podpory Olomouckého kraje.

obal-orel-lev-740x493.jpg

Vyčerpávajícím způsobem pojatá publikace o historii bývalých vojenských škol v Hranicích přibližuje výsledky dlouhodobého bádání o historii objektů hranických vojenských škol a lidských osudů, které s nimi byly pevně spjaty. V roce 1853 vyrostl v sousedství menšího moravského města Hranice téměř stejně velký areál vojenských budov, ve kterém se vystřídala řada elitních vojenských škol rakousko-uherského mocnářství a později hostil Československou vojenskou akademii.

Po dobu nejméně sta let se stal zvláštní křižovatkou, kudy procházely osudy významných spisovatelů (Rainer Maria Rilke, Robert Musil, Franz Kafka, Joseph Roth, Josef Svatopluk Machar), olympijských vítězů (František Ventura, Emil Zátopek), sv. Terezy od Kříže a rodičů papeže Jana Pavla II., absolventů a učitelů, do jejichž životů zasáhly dějinné zvraty 20. století (Heliodor Píka, Ludvík Svoboda, Otakar Zahálka, Karel Klapálek, Otakar Jaroš, Václav Morávek, Adolf Opálka), a řady dalších českých vojáků bojujících v prusko-rakouské, první i druhé světové válce nebo perzekuovaných nacistickým a komunistickým režimem.

Hranické školy navštívili císařové František Josef I., Karel I., pruský král Vilém I., arcivévoda Ferdinand d´Este nebo prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Vedle scénáře Šumná města - Hranice, velkého počtu fotografií, map a dobových plánů kniha poprvé podrobně seznamuje s architekturou těchto významných budov, historií vojenského školství i s osudy významných osobností, kteří těmito školami prošli i s jejich tragickými osudy za druhé světové války nebo po ní.

do-temnoty-724x1024.jpg

Osobní vyprávění bývalého příslušníka 72. mechanizovaného praporu, ve kterém otevřeně líčí své osudy od motivace pro vstup do armády, přes náročný výcvik a půlroční nasazení na základně v Afghánistánu, až po boj s těžkou nemocí po návratu domů.

musil.jpg

Zmatky chovance Törlesse jsou románovou prvotinou význačného rakouského spisovatele, literárním plodem jeho pobytu ve vojenské škole v Eisenstadtu a v Hranicích na Moravě. Musil ji napsal, když mu bylo pouhých dvaadvacet let, a poprvé vyšla v roce 1906, přesto jde o dílo neobyčejně zralé, které dodnes uchvacuje nové generace čtenářů subtilní, citlivou a pronikavě přesnou studií duševního i tělesného zrání mladičkého chovance internátní vojenské školy. Na pozadí hrdinova pubertálního procitání autor zároveň vykresluje obraz fungování lidského společenství uvnitř uzavřeného světa, jemuž vládne duch soupeření a konfrontace, a zachycuje mechanismy soužití mezi chovanci, vztahy mezi jedincem a masou, mezi obětí a jejími trýzniteli, mezi diktátory a jejich přisluhovači i spojenci.