Zahraniční spolupráce

Velitelství 7. mechanizované brigády a podřízené prapory udržují bohaté kontakty s příslušníky zahraničních armád. Cílem spolupráce je vzájemné seznamování se s životem a podmínkami výcviku, společná cvičení malých jednotek na území České republiky a v zemích partnerských jednotek, výměna zkušeností důstojníků a praporčíků v rámci řídících štábů cvičení.
 

V současnosti jsou našimi hlavními partnerskými jednotkami Brigáda rychlého nasazení (dříve 3. mechanizovaná brigáda) BH Rakousko, 21. brigáda Strzelców Podhalańskich Ozbrojených sil Polské republiky, Národní gardy států Texas a Nebraska a Ozbrojené síly Slovenské republiky. Dalšími důležitými partnery je spojenecké výcvikové středisko JMRC (Joint Multinational Readiness Center) v německém Hohenfelsu, které patří armádě Spojených států amerických a 4. mechanizovaná brigáda v Rakouskem Wels. V minulosti velmi dobře fungovala i spolupráce s Britským vojenským poradním a výcvikovým týmem BMATT.