Bojové vozidlo pěchoty BVP-2

Jedná se o lehké bojové obojživelné pásové vozidlo s vysokou pohyblivostí a pancéřovou ochranou. Průchodnost terénem je oproti původní verzi zkvalitněna použitím jiného typu kolejových pásů a úpravou tlumičů podvozku. Je určeno k ničení různých pancéřovaných cílů, včetně tanků a bojových vrtulníků a živé síly protivníka.

Mechanizovaným jednotkám, do jejichž sestavy je zařazeno, umožňuje mimo jiné i vedení palby z ručních zbraní za pohybu. Svým pancéřováním poskytuje osádce ochranu proti zbraním hromadného ničení, je přizpůsobeno pro leteckou přepravu. Je obojživelné, vodní překážky překonává plavbou. Je vyzbrojeno 30mm kanónem a 7,62mm spřaženým kulometem PKT.

Osádku tvoří tři lidé, v zadní části vozidla může být přepravován výsadek 6 osob. Toto vozidlo váží 14 tun, na zpevněné komunikaci je schopno dosáhnout rychlosti až 65 km v hodině.

Tank T-72M4 CZ

Modernizovaný bojový tank T-72M4 CZ je bojové, pancéřované, pásové obrněné vozidlo s vysokou manévrovací schopností v terénu. Tank je určen k ničení tanků a ostatních obrněných cílů, popř. i živé síly protivníka a proti nízkoletícím cílům. Je vyzbrojen 125mm kanónem s hladkou hlavní, stabilizovaným ve dvou naváděcích rovinách s rychlostí střelby do 8 ran/min a automatickým nabíjecím zařízením. Maximální dostřel kanónu je 5 km ve dne, 4 km v noci. Tank je dále vyzbrojen kulometem 7,62 mm PKT spřaženým s kanónem a 12,7mm protiletadlovým kulometem NSV. Je možné použít i kulomet 7,62 mm vz. 95/98 s původním střelivem i se střelivem NATO.

Tank je vybaven zařízením chránícím tříčlennou osádku a vnitřní výstroj vozidla proti tlakové vlně, radiaci a chemickým látkám. Tank má zařízení pro překonávání vodních toků jízdou pod vodou, zadýmovací zařízení k vytvoření dýmových clon pro maskování a hasící zařízení pro hašení požáru uvnitř vozidla. Tank T-72M4 CZ je komplexní modernizace tanku T-72 na úroveň srovnatelnou s tanky 3. generace.

Jeho osádku tvoří tři lidé. Stroj váží 48 tun a na zpevněné komunikaci je schopen vyvinout rychlost až 61 km/h. Tank je obojživelný, vodní překážky do hloubky 5 metrů překonává po přípravě broděním.

120mm samohybný minomet PRAM

120mm samohybný minomet PRAM je automaticky nabíjený minomet na prodlouženém podvozku BVP, určený k zabezpečení nepřetržitého palebného doprovodu a palebné podpory mechanizovaného praporu, tj. k ničení a umlčování živé síly protivníka, ničení protitankových prostředků a lehce pancéřovaných cílů protivníka, k boření lehkých polních úkrytů.

Je charakterizován vysokou rychlostí střelby a velkou pohyblivostí v terénu. Je vybaven filtroventilačním zařízením, které umožňuje překonávání prostorů zamořených otravnými nebo radioaktivními látkami i vedení bojové činnosti v nich. Vodní překážky překonává plavbou, a to i v případě naložení celého palebného průměru munice, tj. 80 ks minových nábojů. Pancéřovaná korba poskytuje obsluze přiměřenou ochranu proti střelbě z ručních zbraní a střepinám dělostřeleckých střel.

Nákladní automobil Tatra 810

Tatra 810 je třínápravové vojenské nákladní vozidlo. Automobil je především určen pro přepravu osob, materiálu a vlečení přívěsů jak na silnici, tak i v obtížných terénních podmínkách.

Tatra 810 (valník) je především určen pro přepravu osob, volně ložného i upevněného kusového materiálu nebo sypkého materiálu na valníkové plošině a vlečení přívěsů jak na silnici, tak i v obtížných terénních podmínkách. Je uzpůsoben pro nakládání a přepravu vzdušnými transportními prostředky (mimo C-130 a C-141) a dále pro námořní přepravu.

Vozidlo disponuje poměrně dobrou pasivní ochranou proti účinkům střepin ručních granátů, protipěchotních min a střelby až do ráže 7,62 mm. Dále také možností montáže dodatečných pancéřových prvků, centrálním huštěním všech pneumatik, ochranným rámem, ochranou proti prostředkům elektromagnetického průzkumu a speciální povrchovou úpravou pro dezaktivaci a odmoření. Mezi prostředky aktivní ochrany patří možnost instalace lafety lehkého kulometu UKL vz.59 v pevně zabudovaném otočném střelišti ve stropě kabiny.

Osobní terénní automobil Toyota Hilux

Vojenské zabezpečovací vozidlo Toyota Hilux je určeno k výcviku a dopravního zabezpečení jednotek.  Přepravuje až 5 členů posádky s výzbrojí a výstrojí, jeden řidič v něm přepraví až 700 kg materiálu. 

Vozidlo umožňuje vysokou manévrovatelnost, pohyblivost a průjezdnost v terénu a také překonávání vodních překážek brodem. Je poháněno 2,4 litrovým turbodieslem o výkonu 110 kW se šestistupňovou manuální převodovkou. Vůz je také vybaven asistenčními systému zvyšujícími bezpečnost a komfort jízdy. 

Nákladní terénní automobil TATRA 815-7 PRAM

Slouží k přepravě ukotveného minometu vz. 82 PRAM-L (resp. jeho tažení), jeho obsluhy, munice a materiálu.

Čtyřnápravové vozy Tatra Tatra 815-7 PRAM jsou vybaveny pancéřovanou čtyřdveřovou kabinou. Pancéřované kabiny nových tater poskytují posádkám vysokou balistickou i protiminovou ochranu certifikovanou dle standardů NATO na úrovni Level 2a/b s možností navýšení ochrany až na stupeň Level 3a/b. Pancéřované kabiny se na vozidla montují přímo v kopřivnické automobilce a se standardním nepancéřovaným provedením kabin vozidel řady Force sdílejí interiérové prvky.

Posádka vozu má také k dispozici speciální sedadla, která ji chrání před účinky výbuchu pod vozidlem. Ve střeše kabiny je otvor opatřený poklopem a lafetací, která umožňuje instalaci různých palných zbraní.

Minomet PRAM-L je u nových vozidel řady Force převážen na korbě společně se zásobou munice, k manipulaci s ním i municí slouží hydraulická rampa na zádi vozu. Minomet však může být přepravován i ve vleku za vozidlem na speciálním podvozku.

Nákladní terénní automobil TATRA 815-7 PRAM

S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II

Určení vozidel S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II a základní údaje:

Provádění CBRN (Chemická, biologická, radiologická a jaderná obrana) průzkumu a pozorování, včetně odběru a transportu vzorků. Použití v operacích AČR v zahraničí i v ČR, např. ve prospěch IZS ČR.Vozidla disponují automatizovanou CBRN nástavbou s integrovanými detekčními systémy pro zjišťování CBRN situace.

 • Vozidla konstruována na podvozcích IVECO LMV M65E19 VM 4x4 

 • Osádku každého vozidla tvoří 2 příslušníci

S-LOV-CBRN:

Je určeno k plnění úkolů samostatně nebo v součinnosti s vozidlem LOV-CBRN II.

Vybaveno je detekčními prostředky pro průzkum a monitorování CBRN situace s automatizovaným provozem, integrován je podsystém detekce chemických toxických látek, podsystém monitorování radiační situace a detektor biologických aerosolů. Obsahuje průzkumný robotický podsystém s robotem pro dálkový CBRN i vizuální a akustický průzkum blízkého okolí, s řídící stanicí a senzorem sklopné rampy, bez nutnosti vystoupení osádky z vozidla. Integrováno je palubní vytyčovací zařízení s řídící jednotkou a vytyčovacími hlavami pro vytýčení kontaminovaných prostorů signálními (vytyčovacími) praporky.

Obsahuje zařízení pro varování blízkého okolí s řídící jednotkou a výmetnicí signálních světlic. Umožňuje automatický sběr a zpracování CBRN informací z palubních detekčních prostředků chemické nástavby vozidla do palubního informačního systému. Přívěs P-LOV-CBRN obsahuje výnosný autonomní monitorovací modul pro CBRN monitorování vzdálené lokality, výnosnou meteorologickou stanici, výnosnou vytyčovací soupravu a další prostředky pro podporu činnosti družstva. Přívěs zabezpečuje napájení vozidla na pozorovatelně z elektrocentrály nebo elektrické sítě 230 V, alternativně zabezpečuje provoz autonomního výnosného monitorovacího modulu bez vozidla S-LOV-CBRN.

LOV-CBRN II:

Doplňuje schopnosti vozidla S-LOV-CBRN. Jeho vybavení umožnuje mj. mobilní i pěší CBRN průzkum prostřednictvím kombinovaného detekčního podsystému s automatizovaným provozem a předáním zprávy do palubního informačního systému. Součástí vybavení je souprava pro odběr, krátkodobé uložení a transport (přípravu k transportu) kapalných a pevných vzorků obsahujících radioaktivní látky, chemické vojensky významné látky a látky biologické. Je vybaveno dekontaminačními prostředky ve prospěch družstva. Umožňuje integrovat taktický rušič pro ochranu před odpálením nástražných systémů.

Průzkumný robotický podsystém:

Je určen pro dálkový CBRN i vizuální a akustický průzkum blízkého okolí, je ovládán z vozidla z místa velitele vozu a dobíjen při uložení ve svém transportním prostoru, Průzkumný robot PR nese beta sondu, detektor záření gama, automatický chemický detektor, čidlo kyslíku a zařízení pro odběr vzorku atmosféry. Součástí vybavení robota jsou tři kamery (s možností přisvícení pomocí jedné z nich) a termovizní kamera, GPS a systém pro akustické monitorování okolí v blízkosti robota.

Ochrana osádky a bezpečnostní prvky:

Komplexní ochranu osádek obou vozidel proti účinkům palebných prostředků, včetně min, a nástražných výbušných systémů tvoří balistická ochrana posádky na úrovni 2 a protiminová ochrana na úrovni 2a (dle STANAG 4569). Kombinovaný podsystém ochrany proti účinkům toxických a radioaktivních látek zahrnuje přetlakovou kabinu s filtroventilačním zařízením umožňujícím činnost ve vozidle bez nasazených ochranných masek a systém nouzové dodávky čistého vzduchu pro případ vnitřní kontaminace kabiny osádky. Palebnou ochranu každého vozidla zabezpečuje dálkově ovládaná digitální kombinovaná zbraňová stanice s řídící jednotkou, ovládacím pultem velitele a vlastní zbraňovou stanicí. Integrován je kamerový podsystém umožňující kontrolu prostoru za vozidlem a usnadňující manipulaci s průzkumným robotem. Maskování vozidel ve vegetačním období roku zabezpečuje mobilní maskovací souprava, včetně maskování výnosného monitorovacího modulu a vnitřního zatemnění skel kabiny. Nátěrový systém odpovídá ČOS 801001 (Nátěrové systémy pro pozemní vojenskou techniku s klimatickou a korozní odolností) a příslušným ČSN pro jednotlivé barevné odstíny.

Podpora osádky:

Palubní informační systém s aplikačním programovým vybavením podporuje veškerou činnost osádek, přijímá informace z palubních detekčních systémů a podsystémů a poskytuje tak podrobný přehled o aktuální taktické i CBRN situaci. Je integrován navigační orientační podsystém. Vozidla jsou vybavena vozidlovou radiostanicí k fónické a datové komunikaci, vnitřním hovorovým zařízením s náhlavní soupravou, osobními radiostanicemi a komunikačním serverem. U vozidla S-LOV-CBRN je vnitřní hovorové zařízení propojeno s řídicí jednotkou průzkumného robotického podsystému pro přenos zvuku z průzkumného robota. Palubní meteorologická stanice s řídicí jednotkou a meteorologickým senzorem umožňuje měření základních meteorologických parametrů přízemní vrstvy atmosféry (rychlost a směr větru, vlhkost vzduchu, tlak vzduchu, teplota vzduchu) bez nutnosti vystoupení osádky z vozidla.

S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II
S-LOV-CBRN

LZTOP IVECO

Lehký zdravotnický terénní odsunový prostředek (LZTOP) na podvozku vozidla IVECO MUV je určen pro přepravu raněných a nemocných po zpevněných komunikacích a v lehkém a středně těžkém terénu. Zdravotnická nástavba je vybavena zdravotnickými přístroji pro poskytování první pomoci, stabilizaci raněného a udržení jeho základních životních funkcí. Zdravotnickou výbavu tvoří mimo jiné defibrilátor s monitorem vitálních funkcí, transportní ventilátor, odsávačka, vakuové matrace a dlahy. Kapacita nástavby činí dva ležící, nebo jeden ležící a dva sedící pacienti, a jeden zdravotník. Celková přepravní kapacita vozidla je 6 osob.

 

LZTOP IVECO

Tank T-72M1

Tank T-72M1 je bojové obrněné pásové vozidlo se střeleckou věží, schopné pohybu po komunikacích i v náročném a bezcestném terénu, překonávat vodní překážky broděním a jízdou pod vodou a také úseky terénu zasažené zbraněmi hromadného ničení. Ve výzbroji AČR jsou zavedena vozidla v několika bojových a velitelských verzích, které se navzájem odlišují zejména kvalitou čelního pancíře a odlitku věže, modernizačními prvky na podvozku, v bojovém prostoru a prostředky spojení. Tanky jsou předurčeny pro vytvoření zásob AČR ve prospěch vytvářených útvarů. Tank T-72M je u 73. tpr zařazen na 3. tankové rotě.

 

Takticko - technická data:

Délka:

9 530 mm

Výkon motoru:

573 kW

Šířka:

3 460 mm

Efektivnost střelby:

do 5 000 m
(dle munice)

Výška:

2 430 mm

Denní detekce cíle:

do 3 000 m

Bojová hmotnost:

41 500 kg

Max. rychlost:

60 km/h

Osádka:

3 (velitel, střelec, řidič)

Jízdní dosah po silnici:

...

Motor:

znětový, čtyčtaktní

 

 

Výzbroj:

Kanon:

125 mm s hladkým vývrtem

PO kulomet:

12,7 mm NSV

 

44 ks nábojů

 

500 ks nábojů

Kulomet:

7,62 mm PKT
2 000 ks nábojů

Granáty:

Dýmové
12 ks

Tank T-72M1

VT-72M4 CZ

Vyprošťovací tank VT-72M4 CZ je speciální obrněné pásové vozidlo postavené na podvozku tanku T-72. Původní vyprošťovací tanky VT-72B už nevyhovovaly požadavkům armády a proto byla v Opravárenském vojenském podniku objednána přestavba třech kusů na verzi označenou jako VT-72M4 CZ. Všechny tři kusy obdržel koncem roku 2007 tankový prapor v Přáslavicích.

Vyprošťovací tank VT-72M4 CZ dostal stejně jako bojový stroj T-72M4 CZ nový motor Perkins Condor CV-12-1000 TCA o výkonu 736 kW s automatickou převodovkou Allison XTG 411-6 se čtyřmi stupni pro jízdu vpřed a dvěma pro jízdu vzad. Tank je vybaven protipožárním zařízením, tepelným zadýmovacím zařízením a zařízením k ochraně proti účinkům zbraní hromadného ničení. Pozorovací přístroje řidiče a velitele byly modernizovány a nově přibyla trojice barevných TV kamer umožňující osádce chráněné pancířem sledovat venkovní situaci. Posílena byla také balistická ochrana. Hlavní pracovní zařízení zahrnuje otočný jeřáb s nosností 19 t, naviják s tažnou silou 300 kN, příďovou 3,66 m širokou radlici a tažné vybavení je stejné jako u originálního VT-72B.


Používá se zejména na:

 • vyprošťování zapadnutých, zavalených, převrácených a utopených vozidel

 • vlečení havarované nebo poškozené techniky v různých terénec,

 • provádění nezbytných terénních úprav v souvislosti s vyprošťováním

 • poskytování technické pomoci osádkám poškozených vozidel.

      Modernizace vyprošťovacího tanku VT-72B, jejímž cílem je mj. zvýšení unifikace typu se středními tanky T-72M4 CZ a T-72M4 CZ-W zavedenými do výzbroje 73. tankového praporu v Přáslavicích. Rozsah modernizace: - nová pohonná jednotka s automatickou převodovkou - zvýšená balistická a pasivní ochrana - úprava ovládacího ústrojí, přístrojové desky řidiče, elektrické instalace, diagnostiky a navigace - modernizované pozorovací přístroje řidiče a velitele - dva nové přenosné noktovizní pozorovací přístroje, tři barevné kamery pro lepší orientaci osádky - nová maskovací letní a zimní souprava a maskovací rohož pro tepelné maskování - modernizované spojovací prostředky vnějšího a vnitřního spojení


Základní takticko technická data:

 • Bojová hmotnost: 51500 kg

 • Osádka: 2

 • Výkon: 746 kW při 2300 ot/min

 • Rychlost: na silnici 61 km/h, v terénu 30 km/h

 • Nostnost jeřábu: 19000 kg

 • Výzbroj: protiletadlový kulomet NSVT

VT-72M4 CZ

Leopard 2A4

Bojový tank Leopard 2A4 se vyznačuje odolným pancéřováním, vysokou manévrovací schopností a palebnou silou. Je určen k ničení tanků, obrněných vozidel a živé síly nepřítele z místa či za pohybu ve dne i v noci.

Osádku tanku tvoří čtyři muži, vozidlo je vybaveno  120 mm tankovým kanónem Rheinmetall s hladkou hlavní s manuálním nabíjením. Výzbroj dále tvoří  7,62 mm spřažený kulomet
MG-3 a protiletadlový kulomet stejného typu. Pohonnou jednotku tvoří dvanáctiválcový vícepalivový motor spojený s automatickou převodovkou.

U 73. tpr jsou tanky Leopard 2A4 plánovány pro 2. tankovou rotu.

Takticko - technická data:

Délka:

7 700 mm

Výkon motoru:

1 103 kW

Šířka:

3 750 mm

Efektivnost střelby:

…..

Výška:

3 000 mm

Denní detekce cíle:

……

Bojová hmotnost:

62 300 kg

Noční detekce cíle:

……

Osádka:

4 (velitel, střelec, nabíječ, řidič)

Max. rychlost:

72 km/h

Motor:

12válcový vodou chlazený diesel MTU MB 873 Ka-501

Jízdní dosah po silnici:

550 km

Výzbroj:

Kanon:

120 mm L44 s hladkým vývrtem

PO kulomet:

7,62 mm

 

(…...)

 

(…..)

Kulomet:

Koaxiální kulomet 7,62 mm

Granáty:

Dýmové

 

(…….)

  
Leopard 2A4