Insignie 7.mb

Znak 7. mechanizované brigády

Znak 7. mechanizované brigády vychází z atributů znaku města Kroměříže. Základem znaku je znak olomouckých biskupů. Ten je tvořen šesti stříbrnými homolemi v červeném poli představujícími šest slovanských hradišť na území Velké Moravy. Rodový erb kardinála Františka z Dietrichteinu, olomouckého biskupa se objevuje ve znaku v 17. století a od roku 1629 jsou ve znaku doloženy dva stříbrné vinařské nože se zlatými rukojeťmi. Při tvorbě návrhu znaku 7. mechanizované brigády byly vybrány a použity atributy slovanských hradišť a vinařských nožů.

Bojový prapor 7. mechanizované brigády

„Bojový prapor je symbolem vojenské cti a statečnosti, připomíná každému vojákovi povinnost sloužit vlasti a bránit ji proti vnějšímu napadení“.

Bojový prapor vojákům 7. mechanizované brigády propůjčil prezident České republiky Václav Havel jako vůbec prvnímu bojovému útvaru. Z rukou ministra obrany Vladimíra Vetchého ho při příležitosti 80. výročí vzniku samostatného Československa převzal dne 24. října 1998 v Praze na Žofíně tehdejší velitel brigády plukovník gšt. Ivo Zbořil.

Prapor má předepsaný rozměr 100 x 100 cm. Na zeleném podkladě je vyšit znak brigády, lipový lístek a znak města Kroměříž, kde velitelství brigády působilo v letech 1994 až 2004. Zadní stranu vyplňuje velký státní znak České republiky.

 

Pamětní odznak 7. mechanizované brigády „Dukelské“

Byl zřízen v roce 2014 u příležitosti 20. výročí vzniku 7. mechanizované brigády-„DUKELSKÉ“ Hranice a jeho výtvarná podoba byla schválena VHÚ Čj. 6/3/2014-1241 ze 10. dubna 2014. Pamětní odznak uděluje velitel 7.mb vojákům, občanským zaměstnancům a ostatním osobám na základě návrhů schválených stanovenou komisí podle konkrétních kritérii.

Pamětní odznak na stuze, tvořený tlapatým křížem rovných ramen o rozpětí 42mm při síle 2-3mm s převýšeným, mírně vypuklým, kruhovým středovým medailonem a tenkým převýšeným okrajem ramen kříže na aversu je ražený z patinovaného tombaku a vyplňovaný smaltem. Celkové výtvarné pojetí pamětního odznaku se odkazuje na Pamětní kříž 1. jízdního pluku Jana Jiskry z Brandýsa a Pamětní kříž 2. jízdního pluku Sibiřského.

Historický název 7. mechanizované brigády

Historický název „Dukelská“ udělil prezident České republiky Václav Havel dne 8. května 1999 při příležitosti 54. výročí ukončení 2. světové války v Evropě. Čestný název brigády obsahuje první praporová stuha. Kromě ní je bojový prapor brigády dekorován dalšími devíti stuhami, např. za pomoc při povodních v roce 1998 a 2002, za úspěšné splění úkolů v misi KFOR, stuhu města Hranice, absolventů Vojenské akademie v letech 1945 - 1950, Ústřední rady Svazu PTP nebo Vojenského sdružení rehabilitovaných.  

Hymna pěšáků

Oficiální hymna 7. mechanizované brigády, jejíž duchovním otcem a autorem textu je npor. Josef Klíma ze 72. mechanizovaného praporu. O hudbu a interpretaci písně se pak postarala skupina Metanoon a poslechnout si ji můžete zde. V tomto rozhovoru pro armadninoviny.cz se o vzniku této skladby dovíte více.