Klub vojenských důchodců Hranice

Klub vojenských důchodců Vojenské akademie Hranice byl založen v roce 1994. Jedná se o volné sdružení důchodců, bývalých vojáků z povolání,občanských zaměstnanců vojenské správy a jejich rodinných příslušníků, který se stará o kulturní, sportovní i společenské vyžití vojenských důchodců města Hranice. Při jeho zakládání bylo klubu povoleno používat znak Vojenské akademie. Ve své činnosti klub nezapomíná ani na vdovy po vojácích z povolání a umožňuje jim zúčastnit se akcí pořádaných klubem.

Celou činnost klubu řídí rada, která je volena na valné hromadě vždy koncem roku. Každý člen rady odpovídá za určitou oblast kde iniciativně navrhuje náplň činnosti ve své oblasti, jejich návrhy rada prodiskutuje, po případě doplní a pak všichni stojí za schváleným usnesením. Klub vojenských důchodců plně využívá možností vyplývajících z rozkazů ministra obrany, stávajících zákonů a prováděcích směrnic. Celá činnost klubu je zaměřena zejména na kulturní, sportovní a společenské akce.

Ke schůzové činnosti se členové klubu schází třikrát do roka na členských aktivech a v závěru roku na valné hromadě. Na běžných aktivech jsou členové seznamováni jednak s klubovou činností a jejich změnami oproti plánu, s novými i stávajícími rozkazy, zákony a směrnicemi týkajících se zabezpečení vojenských důchodců. Dále jsou seznamováni o změnách a možnostech ve zdravotním zabezpečení příslušníkem VoZP.

Kontakt na KVD:

František Brezniak

Tel.: 736 710 365