Stálá expozice posádky Hranice

Na základě bohaté historie vojenských útvarů v Hranicích zavede expozice návštěvníky až do poloviny devatenáctého století. Stejně tak ale přiblíží i současné zahraniční mise.

Expozice je koncipována chronologicky od období Rakouska-Uherska, přes 1. republiku a válečné období, následované obdobím po únoru 1948. Výstava návštěvníkům představuje i události doprovázející vznik Armády České republiky a samozřejmě 7. mechanizovanou brigádu a její nasazení v zahraničních operacích.

Pro snazší orientaci jsou jednotlivá historická období barevně odlišena. Žlutá barva se tak nese ve znamení Rakousko-Uherska, světle modrá připomíná první republiku, černá barva dává vzpomenout na období 2. světové války a červená symbolicky odkazuje k etapě komunistického režimu.

Mezi nejzajímavější exponáty patří původní požární sud, objevený na půdě kasáren, či několikatunová houfnice, jejíž umístění do prostor expozice bylo možné pouze díky rozebrání a následnému zpětnému složení na místě. Expozice samozřejmě nezapomíná ani na skutečnost, že ve zdejších kasárnách v průběhu historie působila řada vojenských škol.

Přístup do expozice naleznou zájemci v místě bočního vstupu do Zrcadlového sálu, přibližně 100 metrů od hlavního vchodu do budovy velitelství 7. mechanizované brigády. Vstup do posádkového muzea je zdarma. Označení "stálá expozice" znamená, že výstava je v kasárnách umístěna trvale, její otevření veřejnosti se bude ale vztahovat především k významným svátkům naší republiky. Organizovaným celkům i individuálním žádostem samozřejmě v rámci možností rádi vyhovíme, nejprve ale po dohodě konkrétního termínu a času návštěvy s tiskovým a informačním důstojníkem kapitánkou Romanou Spitzerovou (724 233 282) nebo náčelníkem Posádkového domu armády nadrotmistrem Radimem Cábem (702 011 597).

Stálá expozice posádky Hranice přístupná pro širokou veřejnost
ve státní svátky 28. října 2023 a 11. listopadu 2023.