Nastal čas rotace, zahájili jsme plnění operačního úkolu

Nástupiště v Lešti je lemováno stožáry na kterých trvale vlají vlajky států, které se na počátku vzniku Mnohonárodního bojového uskupení zapojily do její sestavy, a jsou též součástí rukávového znaku všech jeho příslušníků.
  • 16.6.2023
  • kpt. Mgr. Romana Spitzerová

Od loňského roku působí v prostoru Lešť na Slovensku na základě rozhodnutí NATO Mnohonárodní bojové uskupení, jehož smyslem je snaha posílit východní křídlo Severoatlantické aliance kvůli vojenské operaci Ruské federace na území Ukrajiny.

Počátkem června proběhl přesun připravených příslušníků štábu brigády, vyčleněných vojáků bučovického praporu a dalších specialistů vybraných napříč Armádou České republiky na Slovensko, s místem určení Lešť. Významný okamžik pro 3. Mnohonárodní bojové uskupení Slovensko přišel krátce před polednem 12. června, kdy došlo k předání velení. Velitel 2. Mnohonárodního bojového uskupení, plk. Ing. Karel Navrátil předal velení v symbolice vlajky NATO do rukou brigádního generála Ing. Zdeňka Mikuly a ten ji odevzdal novému veliteli, plk. gšt. Ing. Miroslavu Vybíhalovi. 

Za Ozbrojené síly Slovenské republiky na předávajícím ceremoniálu promluvil brigádní generál Ing. Martin Stoklasa, který poděkoval končícímu veliteli rotace za skvělou spolupráci a novému veliteli popřál mnoho úspěchu v jeho velení. Následoval proslov velitele 7. mechanizované brigády, který připomenul smysl a význam umístění Mnohonárodního bojového uskupení zde na Slovensku v souvislosti válečného střetu mezi Ukrajinou a Ruskou federací. Dodal, že mottem brigády jsou činy, nikoliv slova. K nastoupené jednotce naposledy promluvil i plk. Ing. Karel Navrátil, který ve stručnosti shrnul působení rotace, které po šest měsíců velel. Poslední projev patřil veliteli střídající rotace, plk. gšt. Ing. Miroslavu Vybíhalovi, který nastávající úkoly zahrnul do závěru svého vystoupení: „Tak jako generál Stoklasa zmínil motto 7. mechanizované brigády, činy jsou mocnější než slova, přestanu mluvit a předpokládám, že dostaneme svému mottu a dokážeme, co umíme.

Na závěr předání zazněla hymna NATO a České republiky a tečku za předání velení udělalo odnesení vlajky Severoatlantické aliance čestnou jednotkou.

Na Lešti je v současné době nasazeno cca 1100 vojáků pěti různých národů, přičemž v řadách naší rotace se vystřídá na tři desítky příslušníků Aktivní zálohy a vůbec poprvé v historii jsou zařazeni nejenom na základních funkcích, ale na štábních pozicích na úrovní praporu a velitelství Mnohonárodního bojového uskupení. Hlavními bojovými prostředky jsou obrněná vozidla BVP-2, tanky Leopard 2A6, víceúčelová vozidla  HMMWV, JLTV a lehká obrněná vozidla  VALUK.

Text: kpt. Martin Vaňourek, BA, MBA

Fotogalerie