Home page > Aktuality > Zdokonalovací příprava jednotlivce „SEDMIČKÁŘI“

Zdokonalovací příprava jednotlivce „SEDMIČKÁŘI“

     Náborem velkého počtu nových příslušníků dochází k naplnění tabulkových počtů. Mimo jiné tím dochází k dosažení plných operačních schopností 7. mechanizované brigády.

     K hranické 7. mechanizované brigádě a jejím podřízeným praporům nastoupilo 70 nově příchozích vojáků, kteří nejprve absolvovali základní výcvik u Vojenské akademie Vyškov. Po zhodnocení základního výcviku, který je v současné době velice krátký je vhodné na tento výcvik navázat a během intenzívní přípravy nováčky dostat na přibližně stejnou úroveň dovedností než budou zařazeni k organickým jednotkám.

      Třítýdenní vojenský výcvik byl věnován prohloubení a upevnění čerstvých vojenských vědomostí, dovedností a návyků vševojskové a odborné přípravy, získaných v základním výcviku. Mimořádná pozornost byla také věnována manipulaci a ovládání útočné pušky CZ 805 Bren 2 a pistole CZ 75 SP-01 Phantom.  V současné době dochází k přezbrojení z pistole CZ 75 SP-01 na nové pistole CZ P-10 C.

     Výcvik byl organizován nejzkušenějšími instruktory napříč celou 7. mechanizovanou brigádou včetně jejich podřízených útvarů. Svou nezastupitelnou roli sehráli instruktoři, kteří nováčkům předávali po celou dobu kurzu své zkušenosti. Při počtu 70 nově příchozích vojáků z povolání bylo nezbytné, aby se na přípravě, organizaci a řízení celého výcviku podílelo více příslušníků brigády, potřeba byla ze strany instruktorů na střeleckou přípravu, přežití v tísni, CIED.

      Samotná příprava byla zaměřena na výcvik jednotlivce, avšak v některých taktických činnostech byly probírány i činnosti roje a družstva. Ve střelecké přípravě za dobu tří týdnů udělali obrovský pokrok. Je potřeba se novým příslušníkům na organických jednotkách věnovat a to od základu. Instruktoři s vojáky trénovali základy bojových drilů, taktickou, spojovací, topografickou a zdravotní přípravu i přežití v tísni. „Při těchto komplexních zaměstnáních jsme se snažili přiblížit realitě boje, kde jsou vojáci vystavováni fyzickému
a psychickému tlaku,“ doplňuje praporčík Jurčaga.

     „Všichni máte možnost se posunout dále a proto je potřeba na sobě stále pracovat,“ uvedl na závěrečném nástupu nadpraporčík Machálka. Dále poděkoval všem instruktorům, kteří odvedli výcvik na velmi dobré úrovni. Všem nováčkům blahopřejeme ke zdolání kurzu.

 

Fotogalerie

Nahoru