Home page > Aktuality > Vyvrcholením polního výcviku byla kontrola sladěnosti jednotek 3. mnohonárodní úkolové uskupení vyráží na Slovensko

Vyvrcholením polního výcviku byla kontrola sladěnosti jednotek 3. mnohonárodní úkolové uskupení vyráží na Slovensko

Vojáci mnohonárodního úkolového uskupení střídají kolegy na Slovensku. Stanovený plán přípravy vojáků byl striktně dodržen, a tak vojáci 3. úkolového uskupení vyráží na nedaleké Slovensko. Jednotka je připravena zahájit plnění úkolu v období přelomu měsíce června – prosince 2023.

Velitelství je postaveno z řad vojáků Velitelství 7. mechanizované brigády pod vedením plukovníka Miroslava Vybíhala a mechanizovaný prapor je složen z vojáků 74. mechanizovaného praporu z Bučovič pod vedením velitele útvaru podplukovníka Karla Zetochy.

Obsahem kontroly byla sladěnost mechanizovaných rot, čet roty logistiky a velitelské roty 74. mechanizovaného praporu. Především šlo o prověření manévrových a zabezpečujících jednotek. Vyvrcholením polního výcviku byla kontrola sladěnosti jednotek, kterou uskutečnil velitel 3. úkolového uskupení na navazující bojové střelby. Ty prověřily jejich schopnost vyhledávat a ničit cíle nepřítele organickými zbraněmi. Vojáci učinili významný krok ke svému cíli – komplexní připravenosti na tento úkol. Zároveň šlo o prověření štábu praporu v rozhodovacím procesu a plánování operací.

„Na tohle všechno jsou kladeny velmi vysoké nároky fyzické, tak psychické. Připravenost vojáků je velmi důležitá. Jednotka je plně připravena plnit svůj operační úkol v zahraniční operaci“ řekl plukovník Miroslav Vybíhal.

Na cestu se vojáci nevydají sami. Přidají se k nim příslušníci z Aktivních záloh, kteří jsou v současné době zařazeni na pozicích štábu 7. mechanizované brigády a již vůbec poprvé jsou zařazeni na mnohonárodním štábu. Budou se muset popasovat s tím, že na tři měsíce opustí rodiny, ale hlavně i své civilní profese. Příslušníci Aktivní zálohy pro nasazení v zahraničních operacích musí projít stejným výcvikem, splnit stanovené požadavky a školení jako vojenští profesionálové. Ale přeci jen jeden rozdíl mají a to je, že se mohou rozhodnout
o délce nasazení na tři nebo šest měsíců dle jejich možností civilní profese.

Fotogalerie

Nahoru