V Bučovicích převzali ocenění vojáci, kteří se vrátili z mise na Slovensku

Slavnostní nástup po návratu z mise ze Slovenska
  • 26.1.2024
  • kpt. Mgr. Romana Spitzerová

V pátek 26. ledna převzali na nádvoří zámku v Bučovicích medaile Za službu v zahraničí příslušníci 3. úkolového uskupení, kteří se vrátili ze Slovenska. Jejich úkolem bylo společně s Němci, Slovinci a Američany posílit schopnosti Ozbrojených sil Slovenské republiky při obraně území Aliance.

Nástup byl posledním v současné podobě českého angažmá v Mnohonárodním bojovém uskupení Slovensko. Letos v létě má totiž Česká republika předat velení Španělsku. Bojovému uskupení NATO velí Češi od června 2022. V místě je nasazeno přes 1100 vojáků pěti národů. „Co jste tam dělali, je důležité. Že jste tam byli, že jste tam cvičili, že jste se tam připravovali na obranu. Že jste se tam dokázali dát dohromady s našimi spojenci. To vše je důležité pro odstrašení, aby tady žádný konflikt nebyl, a pokud by byl, tak aby škody byly co nejmenší," řekl náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Karel Řehka.

O schopnostech vojáků tohoto uskupení se osobně přesvědčil vloni v listopadu, když je navštívil na cvičení Strong Cohesion II. Doprovázeli ho náčelníci generálních štábů Ozbrojených sil Slovenské republiky a Španělského království.

Kvality příslušníků Mnohonárodního úkolového uskupení ocenil i starosta Bučovic, který vyzdvihl, že jádro jednotky tvořili právě vojáci místního 74. mechanizovaného praporu. „Jsem potěšen, že jste splnili úkoly, které byly před vás postaveny a také jste se všichni vrátili zdraví domů ke svým rodinám,“ řekl starosta Jiří Horák.

Radost z úspěšné mise neskrýval ani velitel 3. ÚU AČR, plukovník gšt. Miroslav Vybíhal. „Ačkoliv si dnešním dnem vyměníme na uniformě znak Multinational Battle Group Slovakia za naše mateřské útvary, nezapomeňte, že jste všichni byli příslušníky tohoto kontingentu, který splnil bezezbytku požadované úkoly a vrátil se v pořádku zpět do vlasti,“ konstatoval.

V sestavě 3 ÚU AČR na Slovensku působilo několik set vojáků z několika desítek vojenských útvarů a vojenských zařízení napříč celou armádou. Toto uskupení bylo výjimečné také dosud největším počtem nasazených vojáků aktivní zálohy, kteří byli zařazeni jak na jeho velitelství či na úrovni Mnohonárodního bojového praporu.