Home page > Aktuality > Slavnostní povyšovací ceremoniál hranické posádky

Slavnostní povyšovací ceremoniál hranické posádky

V kasárnách generála Zahálky je chloubou hranické posádky Zrcadlový sál, ve kterém proběhlo dne 12. prosince 2022 slavnostní povyšování Velitelství 7. mechanizované brigády „Dukelské“. Během tohoto slavnostního aktu
se také konalo rozloučení s vojáky, kteří odcházejí sloužit k jiným útvarům.

Bojový prapor má své místo, nová hodnostní označení jsou připravena k předání a krásné místo nese slavnostní pocit očekávání. Zrcadlový sál je zaplněn vojáky, kteří prokázali své schopnosti a zaslouží si být povýšeni. Slavnostní atmosféru tohoto ceremoniálu podtrhuje nejen výzdoba sálu, které vévodí obraz T. G. Masaryka, ale především účast velení 7. mechanizované brigády v čele s velitelem brigádním generálem Zdeňkem Mikulou.

Celkem 20 příslušníků naší brigády bylo povýšeno do vyšších hodností. Před samotným vyhlášením personálních rozkazů a dekorováním povýšených, promluvil brigádní generál Mikula k vojákům. Ve svém proslovu jim poděkoval za dobře odváděnou práci a motivoval je k dalším vynikajícím výsledkům.

„Poddůstojnický a praporčický sbor je bezesporu základním stavebním kamenem našeho útvaru, rozhodující měrou na něm závisí plnění výcvikových úkolů. Velmi oceňuji, že řada z vás nečeká na splnění doby výkonu služby v hodnosti, ale aktivně pečuje o svoji vojenskou kariéru například zvyšováním vzdělání. Povýšení do vyšší hodnosti je tak nejen výsledkem vaší zodpovědné a poctivé práce, ale zároveň závazkem do budoucnosti. Předpokládám, že všichni do jednoho prokážete, že jste si vyšší hodnosti a funkce nejen zasloužili, ale zúročíte
v nich své dosavadní zkušenosti,“ poblahopřál povýšeným velitel brigády.

Po samotném povýšení, následovalo také důstojné rozloučení s těmi příslušníky, kteří od velitelství brigády odcházejí sloužit k jiným útvarům. Brigádní kaplan se následně pomodlil za povýšené i odcházející vojáky. Slavnostní akt byl zakončen státní hymnou České republiky.

Fotogalerie

Nahoru