Home page > Aktuality > Připomínka Dne osvobození

Připomínka Dne osvobození

Sedmdesáté osmé výročí od konce Druhé světové války v Evropě a osvobození Československa si příslušníci naší brigády připomněli slavnostním nástupem. Nacismus byl poražen pevnou vůlí všech, kteří nezradili ideál lidské svobody a důstojnosti. Válka přinesla desítky milionů oběti na všech stranách a odkryla ty nejtemnější stránky lidského jednání.

2. světová válka byla ve znamení zápasu demokracie s totalitou, civilizace s barbarstvím. V tomto boji sehráli významnou roli vojáci předválečné československé armády, kterým jejich přísaha nedovolila, aby pasivně vyčkávali v závětří demobilizace. Je pro nás velkou ctí, že řada těchto vojáků byla absolventy vojenské akademie zde v Hranicích.

Druhá světová válka není jen historickou minulostí, ale důležitým mementem, s kterou by se mělo lidstvo poučit. Osudy lidí, kteří jí prošli na straně práva a spravedlnosti, jsou stále součástí naší přítomnosti. Pro nás, příslušníky ozbrojených sil, jsou a budou veteráni bojů za naše osvobození vzorem a příkladem.

V rámci slavnostního nástupu došlo k rozloučení s 3. úkolovým uskupením Armády České republiky, které zahájí plnění úkolů na Slovensku. „Z tohoto místa chci poděkovat za vaše každodenní úsilí a osobní nasazení. Jsem opravdu hrdý na to, jakým způsobem přistupujete k výcviku ukrajinských vojáků, osvojujete si nové tanky a další výzbroj a techniku,“ pronesl ve svém projevu velitel brigády brigádní generál Zdeněk Mikula.

Novými nositeli nejvyššího brigádního ocenění - Pamětního odznaku 7. mechanizované brigády „DUKELSKÉ“ se za dlouhodobé výtečné plnění služebních úkolů a za dosahování dlouhodobých vynikajících výsledků stali major Brunclík, major Maixner, kapitán Váňa, nadrotmistr Svoboda, nadrotmistr Švéda a rotmistr Šíma.

Na konci nástupu velitel brigády poděkoval posádkovým obcím, kolegům z dalších ozbrojených složek a všem nejbližším vojákům za vzájemnou podporu.

Fotogalerie

Nahoru