Certifikační cvičení Strong Cohesion 2023 se blíží, intenzita výcviku se stupňuje

Mezinárodní praporní cvičení zahájil velitel MN BG SVK plukovník gšt. Miroslav Vybíhal, na snímku vlevo, za přítomnosti velitele praporu, podplukovníka Karla Zetochy, který je zachycen na snímku vpravo.
  • 11.9.2023
  • kpt. Mgr. Romana Spitzerová

Mnohonárodní bojové uskupení, které v závěru července zahájilo společné cvičení, při kterém v úvodu prověřilo úroveň roty, a vygradovalo v srpnu v prověření ve sladěnosti praporu. Do samotného certifikačního cvičení již zbývá jen několik málo dní.

Ve dnech 21. až 24. srpna probíhalo ve výcvikovém prostoru Lešt na území Slovenska výcvik Mezinárodního bojového praporního uskupení, jehož účelem bylo prověření schopností zplánovat, řídit a vést bojovou činnost s vyvedením vojsk a podporou živé simulace. Taktiku, kterou mezinárodní praporní uskupení prověřovalo na všech stupních, bylo vedení obranných činností.

„V první fázi cvičení bylo hlavním úkolem zplánovat štábem praporu veškerou činnost a povedení operace dle záměru velitele praporu,“ řekl na počátku cvičení náčelník štábu, major J. B. Při samotném procesu plánování štábu praporu došlo k detailní synchronizaci všech činnosti podřízených jednotek a přidělených prvků. Dalším krokem bylo vydání úkolu podřízeným jednotkám a objasnění plánu, čímž byl zahájen proces přípravy na danou operaci. Při samotném cvičení, bylo využito metody tzv. živé simulace za použití moderních technologií imitující reálné vedení paleb, střelby a zásahů a zranění. „Tato forma cvičení nám mohla co nejlépe imitovat reálné vedení bojové činnosti bez použití ostré munice“, konstatuje velitel praporu, podplukovník Karel Zetocha. Jednalo se o simulační systémy SAAB z Centra simulačních a trenažérových technologií z Vyškova.

Do mezinárodního cvičení se opět zapojily tanky Leopard 2A6, bojová vozidla BVP – 2, VALUK,  HMMWV, vyprošťovací tanky Büffel, obrněná transportní vozidla GTK Boxer a další podpůrná technika. Dále se do cvičení zapojili příslušnici 65. průzkumného praporu z Prešova, z České republiky dorazili vojáci od 53. pluku průzkumu a elektronického boje z Opavy a Velitelství výcviku – Vojenské akademie z Vyškova.

„Během cvičení panovaly velmi nepříznivé klimatické podmínky v prostoru středoevropského válčiště ve formě nadprůměrného tepla, které mělo vliv na osoby ale i techniku a zbraňové systémy,“ konstatoval podplukovník Karel Zetocha. Jak dále uvedl, cvičení se podařilo provést bez vážnějších problémů. „Forma výcviku byla postavena na principu soupeřského taktického cvičení, které si kladlo za cíl ukázat, kde se dají zefektivnit a zjednodušit některé činnosti,“ dodal závěrem velitel praporu, podplukovník Karel Zetocha.

Cvičení mělo prokázat schopnost mezinárodního praporu provádět vedení taktických činností se zaměřením vedení obrany a k přípravě obrany územní celistvosti Aliance.

Fotogalerie