Bojovali za republiku, která již neexistovala…

Od října 1935 do března 1939 byl brigádní generál Oleg Svátek velitelem 12. divize,  která pak ve dnech 14. až 18. března 1939 vedla ústupové boje s maďarskou hortyovskou armádou. Po návratu do protektorátu se zapojil podle pokynů Ústředního vedení Obrany národa do odbojové činnosti. V září 1941 byl zatčen a za prvního stanného práva vyhlášeného  po příchodu Reinharda Heydricha byl 1. října 1941 odsouzen k trestu smrti a ještě téhož dne zastřelen v bývalých dělostřeleckých kasárnách v Praze – Ruzyni.
  • 14.3.2023
  • kpt. Mgr. Romana Spitzerová

Z učebnic dějepisu máme v paměti odkaz, že v březnu 1939 se o Československo bojovalo jenom v Místku, kde se na odpor postupujícímu Wehrmachtu postavila část III. /8. pěšího praporu, kterému velel kpt. pěch. Karel Pavlík. V boji byli zraněni 2 českoslovenští vojáci, německá armáda podle nepotvrzených údajů 17 padlých a 40 zraněných. Do zapomnění se ale dostal marný, přesto statečný boj 12. divize naší armády na Podkarpatské Rusi.

Podkarpatská Rus o rozloze 12 097 km2  byla součástí Československa od roku 1919 s hlavním městem Užhorod, po tzv. Vídeňské arbitráži v listopadu 1939 se jim stal Chust. Vídeňská arbitráž – dle protokolu podepsaný zástupci Německa, Itálie, Maďarského království a Československa, muselo se ve dnech 5. – 10. listopadu 1938 odstoupit Maďarsku část území jižního a východního Slovenska a jihozápadní část Podkarpatské Rusi. Vídeňská arbitráž byla přímým důsledkem mnichovské dohody.

Na Podkarpatské Rusi byla dislokována 12. divize, která se skládala z pěšího pluku 36 a 45, dále pak dělostřeleckého pluku 12. Z důvodu napětí mezi Polskem a Maďarskem byla divize posílena o Motorizovaný předzvědný oddíl 2 skládající se z motocyklistické roty, dále roty obrněných vozidel a roty tanků. V důsledku vídeňské arbitráže přišla čs. armáda o letiště v Užhorodu, došlo k přerušení železniční tratě Čop – Užhorod – Mukačevo, ztráty linie lehkého opevnění Čop – Berehovo. Od 1. března 1939 byl ve službě jen jeden vycvičený ročník 1937 + ročník nováčků ročníku 1938. U dělostřeleckého pluku měly oddíly hodnotu dvou děl na baterii z důvodu jednoho vycvičeného ročníku a k tomu špatné spojení se Slovenskem, pouze silniční doprava přes horské průsmyky.

K zahájení útoku proti Československu přistoupila maďarská armáda 14. března v 5.00 hodin s využití komplikované situace na Slovensku, destrukční činnosti Karpatské Siče a úkolem rozdělit Podkarpatskou Rus na dvě části a do 24 hodin dosáhnout hranic s Polskem. Čs. vojenský atašé pplk. gšt. Bohumil Klein v Budapešti obdržel 14. 3. 1939 v 15.00 ultimátum o vyklizení Podkarpatské Rusi do 24 hodin.

První úder byl proveden na středním úseku čs. obrany z Mukačeva na Svalavu14. 3. v 5.00 hodin a útočníkům se podařilo dosáhnout hranice Polska až 16. 3. v 13.25 hodin díky úporné obraně ustupujícím čs. jednotkám. Zahájení útoku východním směru na Chust došlo 15. 3. v 01.30 hodin přičemž poslední čs. jednotky ustoupili do Rumunska 16. 3. v 17.00 hodin. Na západním úseku obrany došlo k napadení 15. 3. v 18.30 hodin ze směru Užhorod a čs. jednotky dokázaly zastavit postup nepřítele a udržet obranu do okamžiku, kdy se podařil ústup našich jednotek ze středního úseku obrany, který byl napaden jako první a který v případě ztráty ústupové trasy by neměl kam ustoupit.

V bojích naše armáda ztratila 1 obrněný automobil a 2 tanky, dále měla více jak 40 padlých a 120 zraněných. Na straně útočící maďarské armády je odhadováno na 200 padlých a několik set zraněných. Na území nové Slovenské republiky se probojovalo 8 obrněných automobilů a 9 tanků včetně zbraní pěchoty. Do Rumunska se probojoval 1 tank a 12 obrněných automobilů. Všechna technika a zbraně byla ponechána na území těchto států a vojáci byli evakuováni do okupované republiky.

Československá armáda na Podkarpatské Rusi v březnu 1939 bojovala proti několikanásobné přesile, přesto dokázala maďarský postup zastavit, stabilizovat frontovou linii a s minimálními ztrátami se stahovat a poté evakuovat na území Slovenska a Rumunska. Všechny tyto boje probíhaly v době, kdy Československo přestávalo existovat, a bojovali za republiku, které už v té doby byla vymazána z mapy Evropy. 

Fotogalerie