Úvodní stránka > Aktuality > Shromáždění vrchního praporčíka oživila řada hostů i zajímavých prezentací

Shromáždění vrchního praporčíka oživila řada hostů i zajímavých prezentací

Ve dnech 4. – 6. dubna 2018 proběhlo shromáždění vrchního praporčíka 7. mechanizované brigády „Dukelské“ s vrchními a vedoucími praporčíky podřízených praporů. Vrchní praporčík brigády v úvodu vyhodnotil předchozí období a stanovil priority na období následující.

 

Další body shromáždění se týkaly nově zaváděného systému plánování kariér tzv. stříbrného sboru, vzhledu a vojenského vystupování, informací ke státní vlajce a bojovému praporu atd. Mezi pozvanými hosty nechyběl vrchní praporčík Armády České republiky štábní praporčík Seifert, vrchní praporčík Společného operačního centra štábní praporčík Robert Plzák, vrchní praporčík Pozemních sil štábní praporčík Petr Kružík a vrchní praporčík Agentury personalistiky nadpraporčík Lubomír Volný.

Součástí shromáždění byla prezentace o účasti na zahraničním kurzu US Marines Advanced Infantryman a na mezinárodní vojenské soutěži Best Warrior Competition, které v nedávné době proběhly ve Spojených státech amerických. Vítěz soutěže Best Warrior Competition rtn. Hronek obdržel od vrchního praporčíka brigády pamětní minci brigády za excelentní výkon a skvělou reprezentaci AČR. Novinkou na shromáždění byla prezentace zástupkyně Správy železniční dopravní cesty o možnostech pracovního uplatnění vojáků, kteří odcházejí do zálohy, a také velmi zajímavá prednáška kapitána Radovana Honzka na téma vznik Československa a činnost legií.

Nahoru