Home page > Aktivní záloha 7.mb

Aktivní záloha 7.mb

Staň se příslušníkem aktivní zálohy bojové jednotky!

7. mechanizovaná brigáda je bojová jednotka s významnou historickou tradicí, která své kvality mnohokrát prokázala nejen na domácích a zahraničních vojenských cvičeních, při pomoci civilnímu obyvatelstvu, ale především při opakovaných nasazeních v zahraničních operacích. Od  1. 7. 2016 bylo v rámci struktury brigády vytvořeno přes 500 systemizovaných míst pro nově vznikající jednotky aktivních záloh. U již fungujících jednotek aktivních záloh v Přáslavicích dochází v současné době k navyšování a doplňování počtů. Vedle toho se ale utvářejí i nové jednotky aktivních záloh a to nejen u lehkého motorizovaného praporu Bučovicích a mechanizovaného praporu v Hranicích. Své aktivní zálohy má i velitelství brigády, u každého útvaru brigády bylo vytvořeno oddělení přípravy aktivních záloh.

Aktivní záloha 72. mechanizovaného praporu s bojovými vozidly pěchoty.

Záměrem je maximální začlenění vznikajících jednotek AZ do běžného života útvarů. To znamená, že se aktivní zálohy budou v součinnosti s jednotkami útvarů podílet na výcviku, akcích na veřejnosti a propagaci Armády České republiky a taktéž se účastnit plánovaných cvičeních jak  na území ČR, tak rovněž v rámci cvičení s mezinárodní účastí.

Ostré tankové střelby aktivních záloh 73. tankového praporu. Foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

Výcvik a příprava u jednotky AZ je plánován a organizován po fázích dle programů bojové přípravy s ohledem na tříletý výcvikový cyklu. V prvním roce je obsahem zdokonalovací příprava jednotlivce, specialisty. Ve druhém roce se uskutečňuje výcvik na úrovni družstva (osádky), četa a ve třetím roce se uskutečňuje výcvik na úrovni čety (roty). Témata výcviku jsou volena s ohledem na vojenskou odbornost, zastávanou pozici a aktuální fázi výcviku a výcvik je obvykle rozdělen do několika částí, kdy se většinou se jedná o dvě až tři cvičení v jarních a podzimních měsících. 

Příslušník AZ 72. mechanizovaného praporu během cvičení.

Příslušník AZ 72. mechanizovaného praporu během cvičení.

Přidej se i ty k aktivním zálohám 7. mechanizované brigády! Základní informace o vstupu do aktivní zálohy i službě jako takové zájemce na webu kariera.army.cz (lze zde získat informace o podmínkách vstupu do zálohy ozbrojených sil ČR a rovněž vyplnit příslušný registrační dotazník) nebo na webu aktivnizaloha.army.cz. Dále také na každém rekrutačním středisku/pracovišti nebo krajském vojenském velitelství. Aktuality ze světa AZ navštivte facebookový profil aktivní zálohy OS ČR (obsahuje informace o aktuálním dění v oblasti AČR a zálohy ozbrojených sil ČR, umožňují rovněž přebírání externích materiálů). 

Nahoru