Aktuálně

Nasazení v domově seniorů v Hranicích

Publikováno: 24.11.2020 Autor: Karel Hausmajer

Řada našich vojáků pomáhá se zvládáním krize způsobené pandemií viru covid-19. Napříč celým spektrem zařízení od nemocnic přes domovy seniorů, naši vojáci staví odběrové týmy, nebo pomáhají v call centrech.

čtvrtý ročník LETNÍ ŠKOLY DIPLOMACIE

Publikováno: 27.8.2020 Autor: Karel Hausmajer

26. srpna 2020 proběhl již čtvrtý ročník LETNÍ ŠKOLY DIPLOMACIE pro středoškolské studenty pořádaný Katedrou politologie a evropských studií Univerzity Palackého ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.Ačkoli je čas prázdnin a situaci komplikují i protiepidemická opatření, téměř čtyřicítky mladých studentů se ujali kluci od 72. mechanizovaného praporu a 73. tankového praporu v posádce Přáslavice.

„S rozumem a odvahou“

Publikováno: 23.8.2020 Autor: Karel Hausmajer

....Tak zní motto Útvaru rychlého nasazení Policie ČR. Všeobecně známý název URNA. Elita mezi elitou. Útvar, který se vždy objevuje v těch nejkrizovějších situacích.  Dnem 20. 8. 2020 započala pro 7. mechanizovanou brigádu série přednášek se zajímavými a motivujícími přednášejícími. Jsou to osobnosti, které mohou předat velké množství informací a především osobních zkušeností. A právě ty jsou to nejcennější, co si mohou posluchači z přednášky odnést.

Bezpečná jízda je pro nás základ

Publikováno: 22.7.2020 Autor: Karel Hausmajer

Práce řidiče profesionála je školou života a o to víc to platí po vojenské řidiče nákladních vozidel. Ti na rozdíl od „kamioňáků“ musejí zvládat jízdu ve všech myslitelných podmínkách a často se tak především v terénu dostávají na hranici možností svých vozidel i vlastních schopností.

V historickém Zrcadlovém sále hranické posádky proběhl první slavnostní povyšovací ceremoniál

Publikováno: 2.7.2020 Autor: Karel Hausmajer

V Zrcadlovém sálu, který je chloubou hranické posádky kasáren generála Zahálky, proběhlo dne 30. června 2020 první slavnostní povyšování v novodobé historii Velitelství 7. mechanizované brigády „Dukelské“. Během tohoto slavnostního aktu se také konalo rozloučení s vojáky, kteří odcházejí sloužit k jiným útvarům.

Slavnostní nástup ke dni ozbrojených sil

Publikováno: 29.6.2020 Autor: Karel Hausmajer

Den ozbrojených sil je nositelem významné tradice a připomínkou hodnot ke kterým se 7. mechanizovaná brigáda a její prapory hrdě hlásí. V hranické posádce si dvoustovka vojáků opět připomíná slavnostním nástupem, jak velký význam pro vznik našeho státu měli Československé legie. Odvaha a hrdinství legionářů, kteří výrazně přispěli k tomu, že při slavnostní přísaze Československé střelecké brigády dne 30. června 1918 v Darney, uznala Francie naše právo na národní sebeurčení.

II. ročník srazu motorkářů AČR na Olšině

Publikováno: 17.6.2020 Autor: Karel Hausmajer

Sdílíme pozvání pro příznivce motorek na II. ročník srazu motorkářů AČR na Olšině, který se uskuteční 4. – 6. 9. 2020.

Příslušníci 7. mechanizované brigády poměřili své síly na střelecké soutěži

Publikováno: 5.6.2020 Autor: Karel Hausmajer

Dne 4. června 2020 velitelství 7. mechanizované brigády uspořádalo pro vojáky 7. mechanizované brigády a její podřízené prapory soutěž družstev ve střelbě. Celkem je v osm hodin ráno na slavnostním zahajovacím ceremoniálu připraveno sedmdesát vojáků, z toho devět družstev žen a dvacet šest družstev mužů. Místem konání je otevřený prostor střelnice bojových vozidel Přáslavice ve vojenském újezdu Libavá, jež leží v těsném sousedství přáslavické posádky.

Stále se zdokonalujeme

Publikováno: 4.6.2020 Autor: Karel Hausmajer

Prapory 7. mechanizované brigády plní v dnešních dnech celou řadu úkolů. Těch nadstandartních, v současnosti hlavně v rámci opatření k boji s virovou epidemií k ostraze hranice, spolupráce se zdravotníky na provádění odběrů v rámci programu chytré karantény, či desinfekce veřejných institucí především tedy škol a školek. Stejně intenzivně se vojáci připravují k případnému nasazení v rámci jednotek VJTF(síly rychlé reakce) na vojenském cvičení  ADAMANT WARRIOR jež probíhalo v týdnu minulém. Připravují se už také v rámci programu eFP (enhanced forward presence) pro Pobaltí.

Příslušníci 74. mechanizovaného praporu pracují ve výjezdových týmech chytré karantény

Publikováno: 23.4.2020 Autor: Anonym

Autor: plukovnice Magdalena Dvořáková, rotmistryně Lucie StehlíkováMezirezsortní projekt chytré karantény má primárně zamezit nekontrolovanému šíření pandemie koronaviru a zároveň umožnit postupné uvolňování plošných preventivních opatření tak, abychom se co nejrychleji a nejbezpečněji mohli vrátit k běžnému životu. Unikátní projekt vzniká v rekordním čase s úsilím mnoha subjektů, civilních a státních institucí, které spolu zatím nikdy takto úzce nespolupracovaly.

Dubnový nástup nováčků

Publikováno: 2.4.2020 Autor: Karel Hausmajer

1. duben 2020 den významný pro 7. mechanizovanou brigádu „Dukelskou“ i všechny její podřízené prapory, v tento den Velitelé přivítali na volná místa téměř šedesát nových rekrutů.Průběžné a pravidelné doplnění stavu mužstva je pro chod útvarů a hladký průběh plnění všech úkolů velmi důležité. Což je v nemalé míře velká zásluha dobré personalistické práce u uvedených jednotek. V rámci systému řízení kariér jsou vojáci hodnostně povyšováni a přebírají vyšší a zodpovědnější funkce. Jimi uvolněná místa pak mohou současně velitelé doplňovat z řad nováčků - rekrutů.   ...

100 let vzniku státní vlajky

Publikováno: 29.3.2020 Autor: Karel Hausmajer

30. března letošního roku si připomeneme již sto let od uzákonění československé státní vlajky. Podoba československé, nyní české státní vlajky (srov. čl. 14 ústavy) je obecně dobře známa, avšak o jejím vzniku panují často různé dohady a mýty.

Nahoru