Úvodní stránka > Aktuality > SCREENER 2018: Rozhodčí služba je základem efektivity cvičení

SCREENER 2018: Rozhodčí služba je základem efektivity cvičení

Cvičení SCREENER 2018 se přesunem cvičících jednotek z vojenského výcvikového prostoru Libavá do města Karolinka v Beskydech přehouplo do své druhé poloviny. Stejně tak jako cvičící začínají plnit nové úkoly v novém prostoru operace i týmy rozhodčí služby.

Tyto systémově sestavené skupiny se pro účely cvičení SCREENER 2018 plně věnují zasazeným průzkumným a zpravodajským skupinám. Filosofie využití OC/T byla převzata od kolegů z armády Spojených států amerických. Členové rozhodčích týmů, označující se mezinárodním akronymem OC/T (Observer Contoller/Trainer), jsou zkušení rotmistři a důstojníci, kteří nesou odpovědnost za dodržování pravidel rozehry mezi cvičící jednotkou a imitační skupinou, a zároveň poskytují cvičícím zpětnou vazbu ve formě průběžných hodnocení. Rozhodčí plní úkol 24 hodin denně o celou dobu nasazení. Musí být schopen s cvičícími neustále držet krok, včetně např. slanění z vrtulníku při zasazení průzkumné skupiny vzdušnými prostředky.

  


Funkční systém hodnocení byl nastaven tak, aby vytvořil ideální podmínky pro vyhodnocení nejlepší průzkumné a zpravodajské skupiny. Za novou zkušenost rozhodčí považují hodnocení cvičících při provádění netradičních úkolů v civilním prostředí. Výzvou bylo například sledování ilegálních skupin při překračování státní hranice nebo odhalení průzkumné skupiny nepřítele a její následné zajištění Policií České republiky s psovody. Vynikajících výsledků dosáhla i rota aktivní zálohy, která byla schopna strážit místní přehradu jako zdroj pitné vody. Za účelem co nejobjektivnějšího hodnocení těchto i dalších incidentů byly předem připraveny hodnotící archy, ve kterých jsou zaznamenávány výkony zasazených skupin.

 

Jádro rozhodčí službu cvičení SCREENER 2018 tvoří vybraní příslušníci 4. brigády rychlého nasazení, 7. mechanizované brigády, 15. ženijního pluku, 53. pluku průzkumu a elektronického boje, Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov, Univerzity obrany Brno, ale i zahraničních účastníků cvičení. „Zapojení OC/T je nejen pro cvičení SCREENER 2018 zásadním přínosem. Ve výsledku totiž umožňuje všem cvičícím uvědomit si vlastní chyby, poučit se z nich a předat získané zkušenosti dalším generacím vojenských profesionálů," shrnuje význam rozhodčí služby zástupce řídícího cvičení major Jan Komínek.

Nahoru