Úvodní stránka > Aktuality > Příslušníci Národních gard USA školili v Hranicích

Příslušníci Národních gard USA školili v Hranicích

Ve dnech 9. – 12. července 2018 proběhl v hranických kasárnách vzdělávací kurz pro příslušníky štábů 7. mechanizované brigády i dalších přizvaných útvarů. 
 
Kurz probíhal pod vedením instruktorů z Národních gard Texasu a Nebrasky a byl tak dalším v řadě vzdělávacích aktiv, které mezi 7. mechanizovanou brigádou a jednotkami americké armády dlouhodobě probíhají. Nepřímo pak navazoval na kurz MDMP, který proběhl v Hranicích na přelomu ledna a února tohoto roku. Kurz byl zaměřen na způsoby práce se získanými informacemi z prostředí bojiště, a to zejména informacemi týkajícími se terénu, počasí, civilního prostředí a v neposlední řadě nepřítele, a jejich následné implementace do vojenského rozhodovacího procesu. Převážně teoretický kurz byl veden v anglickém jazyce, což znamenalo vyšší nároky na posluchače na orientaci v dané problematice, kdy museli propojovat své znalosti získané v průběhu své praxe u štábu a v národním systému vzdělávání, právě s anglickou terminologií, které není vždy doslova přeložitelná.
 
Přestože bylo zaměstnání většinou teoretického rázu, tak instruktoři chytře využívali možnosti diskuse k udržení pozornosti posluchačů. Praktická cvičení byla vhodně včleněna do teoretických bloků k ujasnění nabitých znalostí. Velmi pozitivně působilo každodenní závěrečné přezkoušení probrané látky formou vědomostních soutěží.
 
text: kapitán Dušan Pecha

Nahoru