5. mnohonárodní úkolové uskupení se na Libavé připravuje na závěrečnou zkoušku svých schopností

BVP-2
  • 11.5.2024
  • kpt. Mgr. Romana Spitzerová

V sobotu od 11. května do 15. května 2024 se 5. úkolové uskupení podrobí hodnocení bojové připravenosti dle alianční hodnotící metodiky CREVAL (Combat Readiness Evaluation). K této příležitosti bylo využito mezinárodní cvičení Immediate Response 2024 (IMRE24) konaného na VVP Libavá, kde za účasti stovek vojáků z jednotky Národní gardy 29 Infantry Division US Army, českých vojáků a desítek kusů bojové techniky probíhá výcvik simulující boj vysoké intenzity.

Toto mnohonárodní úkolové uskupení tvoří armády – Španělska, Česka, Slovenska, Slovinska, Německa a USA. Český příspěvek – páté úkolové uskupení - bude v Lešti od července do prosince 2024. Jeho základ je tvořen příslušníky 72. mechanizovaného praporu, jež je doplněn o přidělené prvky mnoha dalších útvarů a zařízení AČR.

Toto certifikační cvičení je standardní procedurou NATO pro hodnocení bojové připravenosti, jež se používá u jednotek před jejich zařazením do hotovostních sil, či před jejich nasazením do zahraničních operací.

Skládá se z jasně definovaných časových bloků, při kterých se rozehrají desítky incidentů na manévrové, podpůrné a zabezpečující prvky. Na to vše dohlíží rozsáhlý tým hodnotitelů a expertů na své oblasti, který je přítomen u všech těchto cvičících prvků i stupňů velení a řízení, neustále sleduje a vyhodnocuje práci jednotek i štábu při řešení těchto incidentů. 

Hlavní odpovědností za řízení procesů ponese Velitelství pro Operace, jakožto garant poskytovaných sil a prostředků do mezinárodního prostředí.

„Jednotlivé incidenty nutí velitele všech stupňů a příslušníky štábu prokázat schopnost řešení nastalých situací, dělostřeleckých přepadů, mnohačetná poranění osob, napadení palbou, nalezení minového zátarasu na hlavní zásobovací trase, setkání se s rozbouřeným davem místních obyvatel, apod. Tzn. reagovat na předpokládané i nečekané situace!“, dodává velitel 72. mechanizovaného praporu podplukovník Michal Voltr. 

Podplukovník Voltr bude na Slovensku zastávat funkci národního vojenského představitele a zároveň zástupce velitele předsunutého mnohonárodního brigádního velitelství. Výsledkem hodnocení bude závěrečná hodnotící zpráva s doporučením certifikace.