Úvodní stránka > Hlavní funkcionáři brigády

Hlavní funkcionáři brigády

VELITEL

plukovník gšt. Ing. Jiří David

plukovník Jiří David

Absolvoval Vojenské gymnázium v Praze a tankový obor Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově. Posléze postupně prošel pozicemi velitele čety, tankové roty a důstojníka štábu u 14. tankového pluku.  V roce 1993 byl vyslán ke studiu na Akademii Obrony Narodowej ve Varšavě.  V letech 1997 a 1998 se jako zástupce velitele kontingentu zúčastnil operace SFOR na území Bosny a Hercegoviny. V březnu 2003 se stal náčelníkem štábu 72. mechanizovaného praporu v Přáslavicích a v prosinci téhož roku byl ustanoven jeho velitelem. V roce 2008 se účastnil zahraniční operace KFOR jako velitel 12. kontingentu. V letech 2008 až 2013 zastával vedoucí pozice odboru bojové přípravy pozemních sil Velitelství společných sil v Olomouci, od července 2013 byl zástupcem náčelníka štábu – náčelníkem odboru bojové přípravy Velitelství pozemních sil v Praze. Od roku 2015 do 31. prosince 2017 působil jako zástupce velitele 7. mechanizované brigády.

 

ZÁSTUPCE VELITELE

funkce není aktuálně obsazena

 

 

                                                NÁČELNÍK ŠTÁBU                                                  

plukovník gšt. Ing. Jan Zezula, Ph.D.

plukovník Jan Zezula

Absolvent Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově. Po ukončení studia v roce 1994 nastoupil k 33. tankovému pluku v Přáslavicích, který byl ještě v témže roce transformován na 73. mechanizovaný prapor. Zde postupně prošel funkcemi velitele mechanizované čety, zástupce velitele roty a velitele roty. V průběhu této služby vystudoval magisterský obor  teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska. V roce 2002 se zúčastnil operace KFOR v Kosovu jako velitel mechanizované roty 1. česko-slovenského praporu. Jeho další kariéra je spjata se 72. mechanizovaným praporem v Přáslavicích, kde v letech 2003 až 2008  zastával pozice náčelníka štábu a posléze zástupce velitele praporu. V roce 2008 byl opět nasazen v Kosovu jako zástupce velitele 12. kontingentu KFOR. Od roku 2009 byl náčelníkem operačního oddělení štábu velitelství 7. mechanizované brigády a v roce 2010 se stal velitelem 71. mechanizovaného praporu. V této funkci působil až do roku 2015, kdy se stal vedoucím katedry leadershipu na Univerzitě obrany v Brně. Byl dvakrát nasazen v Afghánistánu, konkrétně v roce 2010 jako náčelník štábu 6. jednotky PRT Lógar a v roce 2013 jako velitel 1. jednotky MAT Wardak. 

 

                                             VRCHNÍ PRAPORČÍK                                              

nadpraporčík Pavel Konvalinka

Absolvent Vojenské střední školy v Opavě a následně ve Vyškově. Svou kariéru začal v roce 1997. V průběhu jeho kariéry prošel funkcemi náčelníka chemické služby Hradní Stráže, velitele družstva rchpz 9. Roty SOR, instruktora výcviku na stupni prapor a brigáda u 31. brchbo, 51. NSE a 7. mb a vrchního praporčíka 74. lmopr. V průběhu kariéry byl nasazen v zahraničních operacích SFOR (Bosna a Hercegovina), Enduring Freedom (Kuvajt), IZ SFOR (Irák) a dvakrát v Afghánistánu v misích ISAF. Absolvoval kurzy potápěč, ITC BMATT (Instructor Training Course), Drill Sergeant (USA), Příprava a řízení boje v zastavěném prostoru, TACOPS CIED (Turecko), CIED TTT Course (Chorvatsko), IEDD MTC (Německo), a Sergeant Major Course (USA).

Nahoru