Úvodní stránka > Hlavní funkcionáři brigády

Hlavní funkcionáři brigády

VELITEL

plukovník gšt. Ing. Jiří David

plukovník Jiří David

Absolvoval Vojenské gymnázium v Praze a tankový obor Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově. Posléze postupně prošel pozicemi velitele čety, tankové roty a důstojníka štábu u 14. tankového pluku.  V roce 1993 byl vyslán ke studiu na Akademii Obrony Narodowej ve Varšavě.  V letech 1997 a 1998 se jako zástupce velitele kontingentu zúčastnil operace SFOR na území Bosny a Hercegoviny. V březnu 2003 se stal náčelníkem štábu 72. mechanizovaného praporu v Přáslavicích a v prosinci téhož roku byl ustanoven jeho velitelem. V roce 2008 se účastnil zahraniční operace KFOR jako velitel 12. kontingentu. V letech 2008 až 2013 zastával vedoucí pozice odboru bojové přípravy pozemních sil Velitelství společných sil v Olomouci, od července 2013 byl zástupcem náčelníka štábu – náčelníkem odboru bojové přípravy Velitelství pozemních sil v Praze. Od roku 2015 do 31. prosince 2017 působil jako zástupce velitele 7. mechanizované brigády.

 

ZÁSTUPCE VELITELE

plukovník gšt. Ing. Zdeněk Mikula, MSS

Absolvent Vojenské střední odborné školy v Martině (Slovenská republika) a Vysoké školy pozemního vojska ve Vyškově. V letech 2002 – 2003 navštěvoval na Univerzitě obrany Praporní velitelský kurz a  po studiu na Army War College ve Spojených státech amerických získal v roce 2018 titul Master of Strategic Studies. Počátky vojenské služby plukovníka Mikuly jsou spojené s dělostřeleckou brigádou, u níž postupně prošel pozicemi velitele čety, baterie, náčelníka skupiny palebné podpory, náčelníka zpravodajského oddělení, náčelníka štábu a posléze zástupce velitele dělostřeleckého oddílu. V letech 2010 až 2014 sloužil u 4. brigády rychlého nasazení, nejprve jako náčelník operačního odboru brigády a posléze jako velitel 41. mechanizovaného praporu.  Od roku 2014 působil na pozici náčelníka Odboru rozvoje pozemních sil Sekce rozvoje a plánování sil Generálního štábu. Plukovník Mikula byl v letech 2004 a 2006 nasazen v Kosovu, 2007 až 2008 v zahraniční operaci NATO Training Mission v Iráku a na přelomu let 2011 až 2012 v Afghánistánu jako velitel 3. jednotky OMLT Wardak.

 

                                                NÁČELNÍK ŠTÁBU                                                  

plukovník gšt. Ing. Jan Zezula, Ph.D.

plukovník Jan Zezula

Absolvent Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově. Po ukončení studia v roce 1994 nastoupil k 33. tankovému pluku v Přáslavicích, který byl ještě v témže roce transformován na 73. mechanizovaný prapor. Zde postupně prošel funkcemi velitele mechanizované čety, zástupce velitele roty a velitele roty. V průběhu této služby vystudoval magisterský obor  teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska. V roce 2002 se zúčastnil operace KFOR v Kosovu jako velitel mechanizované roty 1. česko-slovenského praporu. Jeho další kariéra je spjata se 72. mechanizovaným praporem v Přáslavicích, kde v letech 2003 až 2008  zastával pozice náčelníka štábu a posléze zástupce velitele praporu. V roce 2008 byl opět nasazen v Kosovu jako zástupce velitele 12. kontingentu KFOR. Od roku 2009 byl náčelníkem operačního oddělení štábu velitelství 7. mechanizované brigády a v roce 2010 se stal velitelem 71. mechanizovaného praporu. V této funkci působil až do roku 2015, kdy se stal vedoucím katedry leadershipu na Univerzitě obrany v Brně. Byl dvakrát nasazen v Afghánistánu, konkrétně v roce 2010 jako náčelník štábu 6. jednotky PRT Lógar a v roce 2013 jako velitel 1. jednotky MAT Wardak. 

 

                                             VRCHNÍ PRAPORČÍK                                              

nadpraporčík Pavel Konvalinka

Absolvent Vojenské střední školy v Opavě a následně ve Vyškově. Svou kariéru začal v roce 1997. V průběhu jeho kariéry prošel funkcemi náčelníka chemické služby Hradní Stráže, velitele družstva rchpz 9. Roty SOR, instruktora výcviku na stupni prapor a brigáda u 31. brchbo, 51. NSE a 7. mb a vrchního praporčíka 74. lmopr. V průběhu kariéry byl nasazen v zahraničních operacích SFOR (Bosna a Hercegovina), Enduring Freedom (Kuvajt), IZ SFOR (Irák) a dvakrát v Afghánistánu v misích ISAF. Absolvoval kurzy potápěč, ITC BMATT (Instructor Training Course), Drill Sergeant (USA), Příprava a řízení boje v zastavěném prostoru, TACOPS CIED (Turecko), CIED TTT Course (Chorvatsko), IEDD MTC (Německo), a Sergeant Major Course (USA).

Nahoru