Home page > Aktuality

Aktuality

Příslušníci 74. mechanizovaného praporu pracují ve výjezdových týmech chytré karantény

Publikováno: 23.4.2020 Autor: Anonym

Autor: plukovnice Magdalena Dvořáková, rotmistryně Lucie StehlíkováMezirezsortní projekt chytré karantény má primárně zamezit nekontrolovanému šíření pandemie koronaviru a zároveň umožnit postupné uvolňování plošných preventivních opatření tak, abychom se co nejrychleji a nejbezpečněji mohli vrátit k běžnému životu. Unikátní projekt vzniká v rekordním čase s úsilím mnoha subjektů, civilních a státních institucí, které spolu zatím nikdy takto úzce nespolupracovaly.

Dubnový nástup nováčků

Publikováno: 2.4.2020 Autor: Karel Hausmajer

1. duben 2020 den významný pro 7. mechanizovanou brigádu „Dukelskou“ i všechny její podřízené prapory, v tento den Velitelé přivítali na volná místa téměř šedesát nových rekrutů.Průběžné a pravidelné doplnění stavu mužstva je pro chod útvarů a hladký průběh plnění všech úkolů velmi důležité. Což je v nemalé míře velká zásluha dobré personalistické práce u uvedených jednotek. V rámci systému řízení kariér jsou vojáci hodnostně povyšováni a přebírají vyšší a zodpovědnější funkce. Jimi uvolněná místa pak mohou současně velitelé doplňovat z řad nováčků - rekrutů.   ...

100 let vzniku státní vlajky

Publikováno: 29.3.2020 Autor: Karel Hausmajer

30. března letošního roku si připomeneme již sto let od uzákonění československé státní vlajky. Podoba československé, nyní české státní vlajky (srov. čl. 14 ústavy) je obecně dobře známa, avšak o jejím vzniku panují často různé dohady a mýty.

Jsme v tom společně!

Publikováno: 18.3.2020 Autor: Karel Hausmajer

Další den nasazení vojáků podřízených praporů 7. mechanizované brigády „Dukelské“v prostoru hraničních přechodů je již přípravou na rutinu dnů následujících. Ve spoluprácis policií a celníky se určené skupiny zapojili do společné činnosti na hraničních přechodechna jihu a na severu Moravy.

Odborné symposium vedoucí k vzdělávání personálu

Publikováno: 27.2.2020 Autor: Karel Hausmajer

V úterý 18. února se komplexu hranických kasáren konalo další vzdělávací sympozium, tentokráte  na téma Turecko-kurdská krize v souvislostech, určené pro příslušníky štábů 7. BÚU a spřátelených útvarů a jednotek brigády. Akce se účastnilo okolo 65 vojáků z povolání, především pak příslušníci zpravodajských odborností. Organizačně toto sympozium zabezpečilo zpravodajské oddělení 7. mb.

Stránky

Nahoru