Home page > Aktuality > Soutěžili jsme o nejlepší řidiče i střelce brigády

Soutěžili jsme o nejlepší řidiče i střelce brigády

V průběhu jarních a letních měsíců se naši příslušníci tradičně podílejí na řadě ukázek na veřejnosti. Také se ale účastní řady sportovních i vojenských soutěží, ať už na úrovni podřízených praporů nebo i celé brigády.

V úterý 11. června 2019 se na cvičišti řízení bojových vozidel ve vojenském újezdu Libavá uskutečnil 3. ročník řidičské soutěže. V kategoriích BVP-2, Tatra 810, Tatra 815, Land Rover a UAZ se zúčastnili vybraní řidiči ze všech podřízených praporů i velitelství brigády.

  

V opravdu horkém dni, plného ostrého slunce, museli řidiči ve své kategorii absolvovat celkem pět disciplín. Cílem soutěže bylo prověřit především ty dovednosti, které tvoří základ každého dobrého řidiče. Dvě teoretické (všeobecný test řidičských znalostí a zkoušku z technických znalostí) a tři praktické (navádění druhého vozidla, jízdu na přesnost a jízdu s tzv. opileckými brýlemi).

   

Kdo si představuje, že se divoce proháněli co nejvyšší rychlostí co nejnáročnějším terénem po celém újezdu, nemůže být dál od pravdy. Praktické disciplíny byly poměrně krátké a odehrávaly se na docela malém prostoru. Jak se ale ukázalo, navést nákladní automobil nebo bojové vozidlo k položenému terči tak, aby olovnice spuštěná z konkrétního bodu vozidla byla co neblíže středu terče, není nic jednoduchého ani pro zkušené řidiče. Opilecké brýle zapůjčil pro další z disciplín krajský BESIP. Po jejich nasazení se značně mění vizuální vnímání řidiče, narušují mu například odhad vzdálenosti. Ujet rovně pár metrů, zajet a zase vyjet z "garáže" tak náhle přestává být bezproblémovou rutinou. Vítězové kategorií budou reprezentovat brigádu na soutěži Nejlepší řidič AČR, kde se nám v minulosti dařilo v konkurenci ostatních jednotek uspět.

 

O den později, ve středu 12. června 2019, se konal další ročník střelecké soutěže velitele 7. mechanizované brigády. Celkem se sešlo 23 tříčlenných týmů ze všech praporů i velitelství brigády. Střílelo se z útočných pušek CZ 805 BREN a pistolí CZ 75 SP-01 Phantom na různé vzdálenosti, z různých střeleckých poloh.

 

Z povahy soutěže se jednalo spíše o mířenou střelbu s časovým limity. Zpestřením byla disciplína, ve které všichni členové týmu stříleli z jedné jediné zbraně, ze stejné vzdálenosti, ale každý z jiné polohy. Nejvíce střelců na akci dorazilo ze 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice. O tom, že byli navíc i skvěle připraveni svědčí fakt, že obsadili všechna první tři místa. Bodovali i v kategorii nejlepšího jednotlivce a celkově nejlepšího střelce.

Nahoru