Úvodní stránka > Aktuality > S našimi vojáky seskakovali američtí generálové

S našimi vojáky seskakovali američtí generálové

Ve dnech 2. - 18. června 2017 probíhá ve státě Kansas, Spojených státech amerických, cvičení s názvem Intel Staff Nebraska. Kromě amerických vojenských profesionálů a rezervistů Nebraské národní gardy se jej účastní také tři desítky  příslušníků průzkumných týmů praporů a štábu velitelství 7. mechanizované brigády „Dukelské“.

První dva dny strávili naši vojáci ve městě Lincoln v Nebrasce, státě, ve kterém žije největší komunita obyvatel s českými kořeny. Po příletu do USA se museli nejprve vypořádat se sedmi hodinovým časovým posunem, následně se seznámili s místními zvyklostmi a prošli poučením o bezpečnostních opatřeních, chování ve vojenském výcvikovém prostoru a na základně. V průběhu přesunu na vojenskou základnu Fort Riley pak navštívili muzeum 1. světové války v Kansas City, ve státě Missouri. Návštěva sklidila pozitivní ohlasy jak ze strany českých vojáků, tak ze strany místního obyvatelstva. Součástí tohoto muzea je i památník, zajímavý tím, že byl financován pouze místními občany a obchodníky.

  

Po příjezdu na základnu byli průzkumníci 7. mechanizované brigády přidruženi k pěší a průzkumné rotě, zatímco příslušníci velitelství brigády byly začlenění do štábu 1-134 praporu Nebraské národní gardy. Následovalo cvičeními střeleb z ručních a lafetovaných zbraní završené bojovými střelbami ve dne i noci. Cvičící byli v závěru vyhodnoceni za použití zvukových záznamů radiového provozu ve vozidle a směrem k veliteli jednotky. Pro vyhodnocení pohybu vozidla a činnosti každého jednotlivce byly dokonce využívány i záběry termokamer. Jedna z průzkumných rot místo bojových střeleb cvičila boj na krátkou vzdálenost, tzv. CQC (Close Quarter Combat). CQC je koncept taktiky malých jednotek při konfrontaci s nepřítelem na krátké vzdálenosti do 100 metrů včetně boje zblízka.

  

Vyvrcholením prvního výcvikového týdne bylo provedení operace HELOCAST, během níž čeští vojáci procvičili techniku výsadku, používanou k zasazení menších týmů do prostoru operace na vodní hladinu. Jakmile vrtulník dosáhne místa vysazení, zpomalí a letí jen několik metrů nad hladinou. Z nákladové rampy je pak shozen člun a následně vojáci po jednom seskakují do vody. Této operace se osobně zúčastnili i velitel 1. pěší divize ve Fort Riley brigádní generál Patric D. Frank a velitel Nebraské národní gardy generálmajor Daryl L. Bohac. Oba generálové provedli seskoky právě v sestavě s českými vojáky.

   

Generál Frank zastává kromě funkce velitele divize i funkci velitele výcvikové posádky. „Oceňuji vaši disciplínu, profesionalitu a také vysoké standardy nasazení,“ pochválil dosavadní výkony českých vojáků generál Frank po ukončení operace. Na večerní poradě pak jako zkušený vojenský velitel vyzdvihl nutnost zachování schopnosti pozemního průzkumu a vyzval všechny zúčastněné k nepřeceňování vzdušných prostředků a moderních technologií, protože současné trendy ukazují nepostradatelnost skrytě zasazených průzkumných jednotek.

V závěrečné fázi cvičení naše vojáky čeká operace ZODIAC, několikadenní zasazení a provádění průzkumné činnosti, a také další ostré střelby a prověření plánovacího a řídícího procesu.

 

text: npor. Lucie Heisserová, kpt. Ladislav Kabát

Nahoru