Úvodní stránka > Aktuality > Příprava nových nejnižších velitelů

Příprava nových nejnižších velitelů

Ve dnech 15. května až 9. června 2017 se v bučovické posádce uskutečnila příprava 36 nově ustanovených nejnižších velitelů 7. mechanizované brigády „Dukelské“ a  také přizvaných příslušníků 143. zásobovacího praporu. Tato příprava reaguje na potřebu vycvičit stovku čerstvě ustanovených velitelů družstev, rojů a stanic brigády, na které jsou kladeny vysoké nároky, ale systém je zatím na jejich funkce nepřipravil.

  

Zaměstnání proběhlo již po druhé na půdě 74. lehkého motorizovaného praporu „plukovníka Bohuslava Malečka“ v Bučovicích pod vedením zkušených instruktorů z velitelství brigády a ostatních praporů. Noví velitelé v jeho rámci získali základní vědomosti v oblasti velení, řízení a pedagogiky. Získané vědomosti pak následně využili při vedení zaměstnání napříč vševojskovou a odbornou přípravou.

  

"Díky a respekt patří všem, kteří přípravu svědomitě absolvovali i všem, kteří toto organizačně náročné zaměstnání připravili. Zejména nadrotmistru Břetislavu Vičanovi a praporčíku Jaroslavu Kalodovi," shrnuje přípravu vrchní praporčík 7. mechanizované brigády nadpraporčík Pavel Konvalinka s tím, že další příprava nejnižších velitelů proběhne v listopadu tohoto roku na půdě 71. mechanizovaného praporu „Sibiřského“ v Hranicích.

  

 

foto: Radek Venglář (71. mechanizovaný prapor)

 

Nahoru