Úvodní stránka > Aktuality > Nebeští vojáci školili v Hranicích

Nebeští vojáci školili v Hranicích

Ve dnech 29. ledna až 2. února 2018 proběhl v hranických kasárnách kurz vojenského rozhodovacího procesu (MDMP) a zpravodajské přípravy bojiště (IPB) pro důstojníky a praporčíky útvarů 7. mechanizované brigády. Kurz byl dalším navazujícím krokem v rozvoji vztahů a zvyšování schopnosti spolupráce mezi brigádou a jednotkami americké armády. Tento kurz byl veden týmem z prestižní 173rd Airborne Brigade, tzv. Sky Soldiers, který posluchačům pomohl ujednotit postupy, jež jsou v současnosti standardem NATO. 

Mimo odborný přínos byl kurz posluchači vysoce oceněn také díky hlubšímu osvojení si odborné terminologie v anglickém jazyce, ve kterém celý kurz probíhal. Díky vysoké profesionalitě instruktorů z Italské Vincenzi, kde Sky Soldiers v současnosti sídlí, se kurs shledal s výrazně pozitivním ohlasem ve vztahu k jeho efektivitě a to nejen ze strany příslušníku brigády, ale také dalších účastníků z Univerzity obrany a 14. pluku logistické podpory, kteří byli jakožto dlouhodobí partneři 7. mechanizované brigády na kurz přizváni.


Na druhou stranu, také ze strany instruktorů byla vysoce hodnocena morálka, pracovitost a přístup posluchačů. Díky oboustrannému velmi pozitivní zpětné vazbě se obě strany shodli na pokračování spolupráce tohoto typu, která je velmi důležitá k udržení a rozšíření schopnosti interoperability vojáků AČR vůči jednotkám NATO, které výrazné množství postupů a standardů přejímají právě od Armády Spojených Států Amerických.

Nahoru