Úvodní stránka > Aktuality > Hranická posádka má svoji stálou expozici

Hranická posádka má svoji stálou expozici

Ve středu 2. května 2018 byla v kasárnách generála Otakara Zahálky otevřena Stálá expozice posádky Hranice. Ta vznikla díky společnému úsilí Vojenského historického ústavu Praha a 7. mechanizované brigády.

Slavnostního zahájení se zúčastnila mimo jiné senátorka Jitka Seitlová a arcibiskup Jan Graubner, kteří nad touto událostí převzali záštitu. „Realizace expozice posádky Hranice byla započata v průběhu roku 2016. Jako taková vznikla v rámci projektu Posádková muzea a v současné době se jedná o dosud největší realizovanou stálou expozici“, pronesl v úvodním proslovu zástupce ředitele Vojenského historického ústavu Praha pan Mgr. Jan Mareš.

  

Vzhledem k dlouholeté tradici vojenství v Hranicích nebyl pro historiky problém co do množství podkladového materiálu, ale spíše co vynechat nebo co upřednostnit. Z tohoto důvodu expozici koncipovali chronologicky od období Rakouska- Uherska, přes 1. republiku a válečné období, následované obdobím po únoru 1948. Výstava návštěvníkům představuje i události doprovázející vznik Armády České republiky a samozřejmě 7. mechanizovanou brigádu a její nasazení v zahraničních operacích. Pro lepší přehlednost, i jako umělecký záměr, jsou všechna tato období rozlišena barevně, přičemž žlutá barva symbolizuje Rakousko-Uhersko, světle modrá přináleží období první republiky, černá válečnému období 2. světové války, červená je symbolem doby nesvobody do roku 1989.

  

Panely s texty a fotografiemi doplňuje celá řada artefaktů, z nichž se vymykají především původní požární sud, objevený na půdě kasáren a dále pak 122 mm houfnice vz. 38/74, umístěná jako hlavní exponát v jedné z místností. Její rozebrání a následná instalace do interiéru se dlouhé týdny jevilo jako nesplnitelný úkol, který nakonec ve velmi krátké době dokázalo vyřešit vojenské opravárenské zařízení Jaroměř. Součástí slavnostního otevření expozice bylo i představení kopie slavného obrazu T. G. Masaryka na koni v životní velikosti, který pro bývalou Vojenskou akademii v Hranicích namaloval Jaroslav Riedl. Tento obraz byl pověšen v Zrcadlovém sále kasáren, a jehož originál má nyní právě Vojenský historický ústav.

Nahoru