Úvodní stránka > Aktuality > Cvičení DUKLA SPIRIT 2017 prověřilo schopnost velení efektivně řídit boj

Cvičení DUKLA SPIRIT 2017 prověřilo schopnost velení efektivně řídit boj

V pátek 6. října vyvrcholil komplexní štábní nácvik Dukla Spirit 2017 v posádkách 7. mechanizované brigády „Dukelské“. Cvičení, kterého se zúčastnilo 600 vojáků, podpořilo i brněnské Centrum simulačních a trenažérových technologií.

V Hranicích, Bučovicích a Přáslavicích se pod maskovacími sítěmi pět dnů skrývala rozvinutá mobilní místa velení, v jejichž prostorech štáb a velitel 7. brigádního úkolového uskupení procvičoval efektivní řízení boje. Mimo jiné tak mohl ověřit i funkčnost zpracovaných standardních operačních postupů. Cvičení, do kterého se zapojilo na 600 vojáků, se od obvyklých štábních nácviků poněkud lišilo. Například roli nadřízeného velitelství spojeneckých vojsk NATO plnil pro účely cvičení štáb 73. tankového praporu a komunikace mezi ním a velením 7. brigádního úkolového uskupení probíhala výhradně v anglickém jazyce.

Jedinečné bylo i využití Centra simulačních a trenažérových technologií v Brně. To pro cvičení využívalo 56 propojených počítačů k simulaci činnosti vlastních i nepřátelských jednotek, a tím poskytovalo ucelený obraz činnosti na bojišti. Vůbec poprvé byla při této příležitosti využita databáze JEMM (Joint Exercise Management Module), aplikace NATO k řízení a vyhodnocení cvičení a také k tvorbě tzv. rozehry. „Cvičení tohoto typu je nutné provádět s takovou technickou podporou, která je schopna vytvořit takové prostředí, v němž velitelé a štáby v koaličním kontextu řeší problematiku organizace a řízení boje obranných i ofenzivních operací komplexně,“ zdůraznil řídící cvičení brigádní generál Ivo Střecha.

O významu tohoto cvičení svědčí, že jej ve středu 4. Října navštívil zástupce náčelníka Generálního štábu – náčelník štábu generálmajor Aleš Opata, velitel pozemních sil generálmajor Štefan Kaleta, ředitel sekce podpory generálmajor Jaromír Zůna a další vysocí představitelé Armády České republiky.Generál Střecha nejprve v Přáslavicích tuto delegaci seznámil se specifiky cvičení, časovou osou jeho přípravy a provedení, strukturou a počty cvičících, scénářem rozehry a hlavními úkoly 7. brigádního úkolového uskupení v rámci tohoto cvičení. V Hranicích návštěvu přivítal velitel 7. brigádního úkolového uskupení plukovník Pavel Lipka, který hosty provedl hlavním místem velení a seznámil je s aktuální situací jednotek na bojišti v rámci rozehraného scénáře.

„Oceňuji úroveň přípravy, provedení a technické podpory řídicího štábu, stejně jako vysoké nasazení a erudici cvičících velitelů a jejich štábů,“ zhodnotil na závěr průběh cvičení Dukla Spirit 2017 jeho řídící brigádní generál Ivo Střecha.

Nahoru