Úvodní stránka > Aktuality > Američtí partneři se vydali po stopách druhé světové války v Československu

Američtí partneři se vydali po stopách druhé světové války v Československu

Ve dnech 16. – 19. října 2017 se uskutečnilo další společné zaměstnání příslušníků 7. mechanizované brigády „Dukelské“ a amerických vojáků. Příslušníci 2. jízdního pluku (dislokovaného ve Vilsecku, Německu), Nebraské a Texaské národní gardy, se v rámci několikadenního zaměstnání s názvem Operation Staff Ride vydali prohloubit své znalosti o vývoji 2. světové války na území tehdejšího Československa.  Cílem této společné přípravy bylo rozšířit povědomí o složitém období českých dějin a hrdosti našeho národa, kterou mimo jiné reprezentují 1. československý armádní sbor v SSSR, zapojení československých pilotů do bitvy o Anglii či atentát na Reinharda Heidricha.

V pondělí 16. října 2017 přivítal návštěvu Američanů v kasárnách generála Zahálky velitel 7. mechanizované brigády „Dukelské“ plukovník Pavel Lipka. Američtí vojáci se zde dozvěděli základní data o vzniku samostatného československého státu a jeho vývoji až do dnešních dnů. Samozřejmě nesměla chybět prohlídka historických míst kasárenského komplexu, který svému účelu slouží bezmála 160 let.

  

Silným zážitkem pro všechny účastníky Staff Ride byla návštěva památníku 2. světové války v Hrabyni. Syrovost expozice ostravsko-opavské operace a bojové cestě 1. československého armádního sboru dala nahlédnout do hrůz a utrpení, které tehdy museli naši předci podstoupit. Důkazem odhodlání našich předchůdců, kteří čelili hrozbě nacistického Německa, reprezentuje i další zastávka operace Staff Ride, tvrz Bouda. Prohlídka labyrintu podzemních chodeb a objektu těžkého opevnění předčila očekávání nejen amerických, ale i českých vojáků.

Další zastávkou na cestě poznání se stal Malá pevnost a Muzeum ghetta v Terezíně. Chmurná atmosféra koncentračního tábora, zdůrazněná pošmourným počasím a všudypřítomnou mlhou, umožnila účastníkům seznámit se s dalším specifikem válečného období, které svou hrůzností překoná jen máloco. Ani odstup bezmála sedmdesáti let nedokáže ubrat na intenzitě a ponuré plastičnosti vjemů získaných mezi zdmi tohoto koncentračního tábora, který ničil a převracel lidské životy naruby.

  

Zhlédnutí filmu Anthropoid bylo úvodem pro výpravu do pražských ulic, jejímž cílem bylo zmapovat a navštívit historicky důležité místa, spojená s organizací a provedením útoku na zastupujícího říšského protektora Protektorátu Čechy a Morava Reinharda Heydricha. Finální zastávka v Resslově ulici a prohlídka krypty pravoslavného kostela Cyrila a Metoděje představovala vyvrcholení čtyřdenní cesty za poznáním a umožnila našim spojencům pochopit specifika českých vojenských tradic, které dodnes ovlivňují a formují naši kulturu, myšlení i vojenské ceremoniály a které jsou nedílnou součásti každodenního života všech příslušníků AČR.  Pozitivní dopad zaměstnání na americké vojáky a jejich vnímaní malého, ale hrdého a srdnatého státu nebylo možné přehlédnout a nezaznamenat ve společných diskusích.

  

7. mechanizovaná brigáda „Dukelská“ dlouhodobě úzce spolupracuje s několika jednotkami zahraničních armád. Jejími partnerskými jednotkami jsou polská 21. brigáda střelců Podhalaňských a rakouská 3. mechanizovaná brigáda. V letošním roce došlo také k celé řadě jednání a společných výcviků s národními gardami států Texas a Nebraska. Základními principy vytváření partnerství mezi jednotlivými státy aliance je nejen sjednocení společných postupů a zvýšení interoperability, ale také rozšíření a prohloubení osobních vazeb mezi příslušníky těchto jednotek. Právě t toho důvodu začala 7. mechanizovaná brigáda organizovat zaměstnání, na které jsou přizváni příslušníci zahraničních partnerských jednotek. V roce 2016 například s rakouskými kolegy společně navštívili opevnění na Znojemsku.

Nahoru